allconstructions.com [ Lithuania (LT), Latvia (RU), Poland (PL), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info) | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Comments: 0   Views : 2058

Metāla griešana
Drukāts 2007-02-08 18:25  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0
 

Šobrīd praksē izmanto dažādus metāla griešanas veidus. Visbiežāk un visvairāk izplatītā ir mehāniskā griešana ar zāģiem, frēzēm un tml. Ražošanā tāpat plaši tiek izmantotas dažādas kopīgas un speciālas nozīmes griežamās mašīnas, kas paredzētas metāla lokšņu griešanai, profila un citādu sagatavju no dažādiem metāliem vai to sakausējumiem izgatavošanai. Mehāniskajam procesam ir daudz plusu, bet ir arī ne mazums trūkumu. Šis veids ir mazproduktīvs un griešanas ierīce ātri nolietojas. Tāpat grūti, bet dažreiz pat neiespējami izgriezt no metāla figūru ar sarežģītu kontūru, tādēļ rakstā gribētos parunāt par mazāk pazīstamiem, taču attiecīgos gadījumos efektīvākiem metāla griešanas veidiem.

Griešana ar lāzeru
Rūpniecībā pēdējā laikā tiek izmantoti vairāki metāla griešanas veidi, kad tiek piemēroti elektroķīmijas, elektrofizikas un fizikas mehānikas principi. Griešana ar plazmu un citas fizikāli ķīmiskās griešanas metodes garantē, salīdzinājumā ar mehānisko griešanu, lielāku produktivitāti, taču nevar garantēt augstu precizitāti. Nogrieztā virsma nav līdzena, tādēļ daudzos gadījumos nepieciešama papildus mehāniskā apstrāde.

Izmantojot elektrisko erozijas griešanu, tās taka būs šaura, bet pats griezums kvalitatīvs, taču tas ir mazproduktīvs, tādēļ rodas vajadzība izveidot un rūpniecībā izmantot tādas metodes, kuras ļautu griezt mūsdienīgus konstrukcijas materiālus, apvienotu ne tikai augstu kvalitāti un produktīvu ražošanas procesu, bet būtu precīzi un atstātu kvalitatīvu griešanas virsmu. Pie tādiem perspektīviem procesiem var nosaukt metāla griešanu ar lāzeru, ķīmisko degšanas reakciju un atkritumu likvidēšanu no griešanas zonas.

Sakoncentrētais lāzera stars var griezt jebkurus metālus vai sakausējumus, neraugoties uz to siltuma un fizikālajām īpašībām. Izmantojot šo metodi, var iegūt šauru griezumu, bet situma iedarbības zona nepaplašinās. Griežot ar lāzeru, nenotiek mehāniskais metāla noslogojums, tādēļ deformācijas, kas rodas kā griešanas laikā, tā arī tās, kuras paliek pēc griešanas beigām, ir minimālas. Tieši tādēļ griešana ar lāzeru ir ļoti precīza, tādēļ to droši var izmantot detaļu vai sagatavju ražošanai no viegli deformējamiem vai mīkstiem metāliem. Lielais lāzera starojuma spēks nodrošina augstu darba produktivitāti un kvalitatīvu griezuma virsmu. Viegla un salīdzinoši parasta lāzera kūļa vadīšana ļauj izmantot griešanu ar lāzeru griežot sarežģītu kontūru plāksnes vai pat telpiskas detaļas un sagataves. Īsumā aplūkotās griešanas ar lāzeru īpatnības skaidri parāda šī process plusus, salīdzinot to ar tradicionālajiem mehāniskajiem griešanas veidiem. Vēl vairāk noskaidrojas griešanas ar lāzeru plusi, ja samazinās izstrādājumu ražošanas apjoms vai mainoties prasībām, kas tiek izvirzītas izstrādājumam. Citiem vārdiem sakot, visus griešanas ar lāzeru plusus var sajust tikai tad, ja rodas reāla vajadzība pēc elastīga automatizēta procesa. Tieši elastība ražošanā nosaka griešanas ar lāzeru ērtību un labumu. Visā pasaulē metāla griešanai izmanto tehnoloģiskas ierīces, kas izgatavotas izmantojot cietķermeņa un gāzes CO2 lāzerus, kuri var darboties kā pastāvīgā, tā arī impulsīvi periodiskā starošanas režīmā. Tiesa, salīdzinot ar citām metāla griešanai izmantojamām tehnoloģijām, lāzera ierīce ir salīdzinoši dārga. Novērtējot masveidību, un darba produktivitāti, precizitāti, vienkāršību pārprogrammējot ierīci vienai vai citai detaļai un iespēju izmantot citās jomās, kur tradicionālo metožu izmantošana būtu problemātiska, var apgalvot, kad griešana ar lāzeru ir viens no perspektīvākajiem un konkurētspējīgākajiem rūpniecības veidiem. Viens no jaudīgākajām griešanas ar lāzeru griežamām mašīnām (4,4 KW) griež 10 metrus minūtē. Šī ierīce ir piemērota ne tikai lokšņu metāla griešanai, bet ar to var veikt iegriezumus arī caurulēs. Precīzi griež tēraudu līdz 25 mm, nerūsējošo tēraudu līdz 15 mm un alumīniju 5 mm. Griešanas mašīna var strādāt ar lielām metāla loksnēm, robežlielums 3x1,5 metri.

Plazmas metāla griešana
Tāpat perspektīvs, vienkāršs, drošs un ekonomisks metālu griešanas veids ir izmantojot gaisa plazmas ierīces. Parasti gaisa plazmas griešanas ierīces tāpat var griezt jebkādus metālus vai kausējumus: tēraudu, tai skaitā arī nerūsējošo, čugunu, varu, bronzu, alumīniju, titānu un citus, kuru biezums sasniedz no 1 līdz 100 mm. Vidēja lieluma tērauda sloksne tiek pārgriezta 3 minūšu laikā. Bez tam, gaisa plazmas griešanas aparātus var izmantot darbam laukos vai pat skarbos klimatiskos apstākļos. Šīs ierīces, ļauj nodrošināt zemu darbu pašizmaksu un augstu darba produktivitāti, jo tajās netiek izmantota gāze.
Tāpat gaisa plazmas griešanas aparāti var darboties bez pārtraukuma 24 stundas. Tie nodrošina lielu griešanas ātrumu un augstu griezuma kvalitāti. Griežamais metāls, tāpat kā izmantojot lāzera tehnoloģiju, gandrīz nedeformējas. Elektrības barošanas shēma ir vienkārša un droša. Mūsdienīgās ierīces ir izgatavotas tā, lai tās būtu viegli apkopt un remontēt, bet operators ir pavisam aizsargāts no elektrības izlādes. Bez tam, izmantojot šī tipa aparātus, nevajag speciālas mērījumu kontrolaparatūras, ar kuru tiktu noteikts griešanas process. Aparāti var ne tikai griezt sarežģītus vai pakāpienveida profilus, bet arī vienlaicīgi griezt dažādu veidu metālus. Šī tipa aparāti efektīvi tiek izmantoti kuģos un kuģu remonta uzņēmumos, aviācijā, metāla pārstrādes uzņēmumos, uzņēmumos, kas nodarbojas ar tiltu būvniecību un remontu, melnās un krāsainās metalurģijas uzņēmumos, mašīnu ražošanā un metāla apstrādes rūpniecībā.
                                                                                                          ACA.LV

                                                                                                                                                                               


Kategorijas: Metāli

 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote or ReģistrētiesMenu:
 
 
Tēmai atbilstošie uzņēmumi katalogā:

Vidzemes reģions

1 2 3