allconstructions.com [ Lithuania (LT), Latvia (RU), Poland (PL), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info) | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

 

Būvvaldes un būvinspektori reģionos
Valsts būvinspekcijas aktivitātes

2007-07-10   Valsts Būvinspekcija ziņo par darba rezultātiem jūnijā

2007. gada jūnijā Valsts Būvinspekcija ir apsekojusi 852 būves, no tām visvairāk Lielrīgas reģionā - 238, un Liepājas reģionā - 111 būves. Lielrīgas reģionā ir sagatavoti arī 46 atzinumi par būvprojektiem un izskatītas 174 sūdzības.

2007-06-26   Maija apskats Rīgā

2007.gada maija mēnesī Rīgas pilsētas būvvaldē kopumā ir saskaņoti un akceptēti 394 būvprojekti, kas paredz jaunas būvniecības uzsākšanu, rekonstrukcijas, renovācijas un inženiertehnisko darbu veikšanu. Maijā Rīgas pilsētas būvvaldē saskaņoti un akceptēti 394 būvprojekti. Lielākais saskaņoto un akceptēto būvprojektu un inženiertehnisko projektu skaits maijā ir bijis Vidzemes priekšpilsētā - 101 projekts, Latgales priekšpilsētā – 86, Zemgales priekšpilsētā saskaņoti - 77, Ziemeļu rajonā - 65, Kurzemes rajonā – 43, Centra rajonā saskaņoti 22 būvprojekti un inženierkomunikāciju projekti.

2007-05-28   Aprīļa apskats Rīgā

2007.gada aprīlī Rīgas pilsētas būvvaldē kopumā ir saskaņoti un akceptēti 345 būvprojekti, kas paredz jaunas būvniecības uzsākšanu, rekonstrukcijas, renovācijas un inženiertehnisko darbu veikšanu.

2007-05-05   Marta apskats

Valsts būvinspekcija ir publicējusi ziņas par padarīto darbu martā un tā rezultātiem. Martā Valsts Būvinspekcija ir apsekojusi kopumā 401 būves, to tām visvairāk Rīgas reģionā – 172, Rēzeknes reģionā – 51 un Liepājas reģionā – 47. Martā ir izskatītas 98 sūdzības, tajā ir iekļautas arī atsauksmes. Kopumā ir apturētas 13 būvniecības, 5 no kurām iesāktas Daugavpils reģionā, pieprasīta soda nauda martā ir 5820 lati un pie atbildības saukti 22 būvprojektu realizētāji. Rīgas reģionā ir anulētas 2 būvatļaujas. Tika pārbaudīta arī būvvalžu darbība - visaktīvāk pārbaudes tika veiktas Madonas reģionā (11) un Ventspils reģionā (9)


Menu:
 
 
Būvvaldes un būvinspektori reģionos