allconstructions.com [ Lithuania (LT), Latvia (RU), Poland (PL), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info) | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Daugavpils reģions

Comments: 0   Views : 555

Daugavpils reģions
Drukāts 2007-05-04 15:58  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0
Daugavpils pilsētas būvvalde:

Vad. arh. Arvils Pundurs,
Būvinsp. Juzefa Isakova, Valdis Mesters, Tatjana Muškina

Daugavpilī, Raiņa ielā 28, LV-5403
t.5407780, fax 54 07781


Daugavpils rajona būvvalde:

Vad.arh. Nansija Tamane
Būvinsp. Aleksandrs Ribalko

Daugavpilī, Rīgas ielā 2, LV-5403
t.54 76821, fax 54 76810


Jēkabpils rajona apvienotā būvvalde:

Vad.arh.Inese Savina
Būvinsp.Lidija Petrova

Jēkabpilī, Rīgas ielā 150a, LV-5202
t.52 37607, fax 52 81211


Jēkabpils pilsētas būvvalde:

Vad. Raits Sirmovičs
Būvinsp. Anita Vanaga
Arh.Ineta Buka

Jēkabpilī, Brīvības 120, LV-5200
t.5231662, fax 5235333


Krāslavas rajona būvvalde:

Vad. arh. Valdis Viļums
Būvinsp. Vitolds Šaiters

Krāslavā, Skolas ielā 7, LV-5601
t.56 81549, fax 56 22238


Krāslavas novada būvvalde:

Vad.arh. Ineta Danovska
Būvinsp. Raisa Božukova

Krāslavā, Rīgas ielā 51, LV-5601
t.56 24405, fax 56 81751


Līvānu būvvalde:

Vad. būvinsp. Intis Svirskis
Arh.Inga Ancāne

Līvānos, Rīgas ielā 77, LV-5316
t.5307272, fax 53 07255


Aglonas apvienotā būvvalde:

Vad. arh.Valdis Viļums,
Būvinsp. Intis Svirskis

Aglonā, Preiļu raj. Somersētas ielā 34, LV-5304
t.5375315, fax 53 75338


Preiļu pilsētas būvvalde:

Vad.būvinsp. Artūrs Poplavskis
Arh.Inga Ancāne

Preiļi, Tirgus laukumā 1, LV-5301
t.5322032, fax 53 22766


Preiļu rajona apvienotā būvvalde:

Vad.,būvinsp.Artūrs Poplavskis

Preiļi, Raiņa bulv.19,
LV-5301
t./fax 53 22032 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote or ReģistrētiesMenu:
 
 
Būvvaldes un būvinspektori reģionos