allconstructions.com [ Lithuania (LT), Latvia (RU), Poland (PL), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info) | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Rīgas reģions

Comments: 0   Views : 3923

Rīgas reģions
Drukāts 2007-05-04 19:09  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0
Rīgas pilsētas domes būvvalde:

Būvvaldes vadītājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktora vietnieks pilsētas izbūves jautājumos: Andis Cinis

Būvvaldes vadītāja vietnieks: Inguss Vircavs  

Fakss: 67012805 e-pasts: [email protected]

Amatu iela 4, Rīga,

Klientu apkalpošanas centrs, telefons 67012889 

Arhitektūras nodaļa

Nodaļas vadītāja, būvvaldes vadītāja vietniece

Marika Treija

Latgales priekšpilsētas arhitektu grupa

Latgales priekšpilsētas arhitektu grupas vadītāja, rajona galvenā arhitekte

Inga Šuldrika

Latgales priekšpilsētas arhitekta palīdze

Līga Paškevica

67012933

[email protected]

Kurzemes rajona arhitektu grupa

Kurzemes rajona arhitektu grupas vadītāja, rajona galvenā arhitekte

Arta Ozola

Kurzemes rajona arhitekta palīdze

Oksana Greidāne

67012812

[email protected]

Vidzemes priekšpilsētas arhitektu grupa

Vidzemes priekšpilsētas arhitektu grupas vadītāja, rajona galvenā arhitekte

Gunta Logina

Vidzemes priekšpilsētas arhitekta palīdze

Zane Ķesele

67012815

[email protected]

Zemgales priekšpilsētas arhitektu grupa

Zemgales priekšpilsētas arhitektu grupas vadītāja, rajona galvenā arhitekte

Lolita Sarma

Zemgales priekšpilsētas arhitektes palīdze

Biruta Jurēvica

67012814

[email protected]

Ziemeļu rajona arhitektu grupa

Ziemeļu rajona arhitektu grupas vadītājs, rajona galvenais arhitekts

Bruno Livkišs

Ziemeļu rajona arhitekta palīdze

Liesma Gaile

67012818

[email protected]

Ainavu arhitektu grupa

Grupas vadītājs, Latgales un Zemgales priekšpilsētas vecākais ainavu arhitekts

Jānis Lediņš

67037937

[email protected]

Vidzemes priekšpilsētas un Centra rajona vecākā ainavu arhitekte

Ligita Tomiņa

67012854

[email protected]

Ziemeļu un Kurzemes rajona vecākā ainavu arhitekte

Karīna Hailova-Prīse

67012085

[email protected]

Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļa

Nodaļas vadītājs

Viesturs Brūzis

Sekretāre - lietvede

Zinta Ignāte

67012837

[email protected]

Pilsētvides dizaina nodaļa

Nodaļas vadītāja, galvenā vides dizaina speciāliste

Arta Goldberga

Nodaļas vadītāja palīdze

Ildze Lediņa

67012802

[email protected]

Inženieru nodaļa

Nodaļas vadītājs

Artūrs Siliņš

Nodaļas vadītāja palīdze

Daiga Kamola

67012849

[email protected]

Būvatļauju nodaļa

Nodaļas vadītāja, galvenā juriskonsulte

Gita Šēfere

Nodaļas vadītāja palīdze

Zane Dzelme

67012078

[email protected]


Rīgas pilsētas būvinspekcija

Rīgas pilsētas būvinspekcijas priekšnieks: Juris Upmalis

Fakss: 67012826

e-pasts: [email protected]

 

Latgales priekšpilsētas būvinspektoru grupa

Grupas vadītājs, rajona galvenais būvinspektors

Valts Jurisons

67012836

[email protected]

Latgales priekšpilsētas būvinspektors

Jānis Balodis

67105376

[email protected]

Latgales priekšpilsētas būvinspektora palīdze

Žanete Levāne

67105686

[email protected]

Kurzemes rajona būvinspektoru grupa

Kurzemes rajona būvinspektoru grupas vadītājs, rajona galvenais būvinspektors

Vadims Daineko

67012829

[email protected]

Kurzemes rajona būvinspektors

Vilis Kokins

67105454

[email protected]

Kurzemes rajona būvinspektora palīdze

Iveta Spriņģe-Dārziņa

67105454

[email protected]

Vidzemes priekšpilsētas būvinspektoru grupa

Vidzemes priekšpilsētas būvinspektoru grupas vadītājs, rajona galvenais būvinspektors

Indulis Egons Lazda

67012832

[email protected]

Vidzemes priekšpilsētas būvinspektore

Aija Meļņikova

67037135

[email protected]

Vidzemes priekšpilsētas būvinspektora palīgs

Jānis Upmalis

67105813

[email protected]

Zemgales priekšpilsētas būvinspektoru grupa

Zemgales priekšpilsētas būvinspektoru grupas vadītāja, rajona galvenā būvinspektore

Ruta Grikova

67012830

[email protected]

Zemgales priekšpilsētas būvinspektore

Anita Melne

67105586

[email protected]

Zemgales priekšpilsētas būvinspektora palīgs

Guntis Šteinbergs

67037382

[email protected]

Ziemeļu rajona būvinspektoru grupa

Ziemeļu rajona būvinspektoru grupas vadītājs, rajona galvenais būvinspektors

Māris Volosovskis

67012828

[email protected]

Ziemeļu rajona būvinspektors

Tālis Eltermanis

67181547

[email protected]

Centra rajona būvinspektoru grupa

Centra rajona būvinspektoru grupas vadītāja, rajona galvenā būvinspektore

Inga Janeliukšte

67012834

[email protected]

Centra rajona būvinspektora palīgs

Edgars Akmeņkalns

67037461

[email protected]

  

Inženierbūvju būvinspektoru grupa

Inženierbūvju būvinspektoru grupas vadītājs, inženierbūvju galvenais būvinspektors

Kārlis Ozols

67012827

[email protected]

Inženierbūvju būvinspektors

Dainis Vītoliņš

67037346

[email protected]

Inženierbūvju būvinspektors

Aivars Viļums

67181493

[email protected]

Jūrmalas pilsētas būvvalde:

Edinburgas pr.75, Jūrmalā, LV-2010
t.7751244, fax 7147595

Būvvaldes vadītāja:
Vita Zvejniece

Galv.ahitekta p.i.:
Andrejs Bertuss, t.7754604

Būvinspekcijas priekšnieks:
Aina Birina, t.7752423, fax 7147595

Būvinspektori:
Henrihs Majors
Litvaldis Lukševics
Laimonis Kaufmanis
Eduards Sarkans
Egmonds Krūmiņš
t.7751370, 7753114


Baldones pilsētas ar lauku teritoriju būvvalde:

Vad. Gints Zvejnieks

”Pārupes”, Baldone, LV-2125
t.7932884, fax 7932067


Baložu pilsētas būvvalde:

Vad. Aldis Mikanovskis
Būvinsp. Olga Greivule

Uzvaras pr.1a, Baloži, LV-2128
t.7705747


Olaines pilsētas domes būvvalde:

Vad.Santa Rasa
būvinsp. Eduards Gamajunovs

Zemgales ielā 24, Olaine, LV-2114
t.7811302, fax.7963777


Salaspils pilsētas būvvalde:

Vad. Valērijs Sičovs
Galv. arh. Jānis Šrēders
Būvinsp. arh. Maija Vihmane

Līvzemes ielā 8, Salaspils, LV-2169
t.7981013, 7943151


Saulkrastu pilsētas būvvalde:

Vad. arh. Līga Pilsētniece
Būvinsp. Pēteris Eihenbaums

Raiņa ielā 8, Saulkrasti, LV-2160
t.7142519, fax 7951150


Siguldas novada būvvalde:

Vad.Jānis Zilveris
Arh. Māra Steķe
Būvinsp. Andris Lauskis

Zinātnes iela 7, Sigulda, LV-2150
t.7800956, fax7800948


Ādažu pagasta būvvalde:

Vad. arh. Dace Medniece
Būvinsp. Zigurds Mednis

Gaujas ielā 16, Ādaži, LV-2164
t.7996490, fax 7997828


Allažu pagasta būvvalde:

Vad. arh. Juris Lubgans
Būvinsp. Jānis Lokmanis

Birzes ielā 4, Allaži, LV-2154
t.7970296, fax 7970813


Babītes pagasta būvvalde:

Vad.arh.Lāsma Rengarte
Būvinsp. Juris Putniņš

Centra 4, P/n “Piņķi”, Babīte, LV-2101
t.7914552, fax 7914435


Garkalnes pagasta būvvalde:

Vad.arh.Jānis Dambis
Būvinsp.Romualds Kluss

Brīvības gatve 455, Rīgā, LV-2156
t.7800916, 7800917, fax7994414


Carnikavas pagasta būvvalde:

Vad. arh. Maija Geidāne
Būvinsp. Māris Martinsons

Stacijas lauk. 5, Carnikava, LV-2164
t.7993428, fax7993814


Inčukalna pagasta būvvalde:

Būvinsp.Jānis Ozoliņš

Atmodas ielā 4, Inčukalns, LV-2141
t./fax.7977310, 7977187


Sējas pagasta būvvalde:

Vad. arh.Vija Aruma
Būvinsp. Guntis Liepiņš

”Jēņi”, s/n Murjāņi, Sējas pag.
t.7901729, fax.7901730


Krimuldas pagasta būvvalde:

Vad. Visvaldis Felcs

Ragana, pagasta padomē, LV-2144
t.7978520, fax 7976869


Ķekavas pagasta būvvalde:

Vad. Guntis Millers
Būvinsp. Olga Greivule

Māja nr.9, Ķekava, LV-2123
t. 7935828, fax 7935819


Mālpils pagasta būvvalde:

Vad. būvinsp. Rudīte Bete

Nākotnes 11, Mālpils, LV-2150
t.7970889, fax.7925342
mob.9253533(Be)


Mārupes pagasta būvvalde:

Vad. arh. Aida Lismane
Būvinsp. Jānis Lībietis

Daugavas 29, Mārupe, LV-2167
t.7934498, 7149862, mob.7149858


Olaines pagasta būvvalde:

Vad.Aija Mārtinsone
Arh. Lija Kukele
Būvinsp. Eduards Gamajunovs

“Zeferti”, Jaunolaine, LV-2127
t.7963578, fax 7963254


Ropažu pagasta būvvalde:

Vad. arh.Valda Lasmane
Būvinsp. Raitis Gultnieks

Ropažu pagasta padomē, LV-2135
t.7918221, 7918666
fax 7918666


Salas pagasta būvvalde:

Vad.,insp. Imants Kalniņš

“Kļavas”, Salas pagasts,
LV-2105


Stopiņu pagasta būvvalde:

Vad. Andis Ribens
Būvinsp. Jānis Tiltiņš

Stopiņi, Institūta ielā 1, LV-2130
t.7911328, fax 7910532


Vangažu pagasta būvvalde:

Vad. arh. Aldis Mikanovskis
Būvinsp. Arvīds Francis

Meža ielā 1, Vangaži, LV-2136
t./fax 7995650


Daugmales pagasta būvvalde:

Vad.arh.Raitis Skuja
Būvinsp. Olga Greivule

Daugmales pag.”Salnas”, LV-2124
t.7935828


Ogres novada domes būvvalde:

Vad.arh. Maija Rinka
Būvinsp. Raitis Gultnieks (pilsētai)
Ēriks Viļums(novads)
Arh.Olita Ziemele

Brīvības ielā 48, Ogre, LV-5001
t.5071177, fax 5071161


Ikšķiles pilsētas ar lauku teritoriju būvvalde:

Vad. arh. Arija Millere
Būvinsp. Rita Skrastiņa

Strēlnieku 1a ielā 11, Ikšķilē, LV-5052,
t/fax 50 55457, 5030322


Jumpravas pilsētas būvvalde:

Vad.arh. Viesturs Grūbe

Jumprava, Daugavas iela 6, LV-5022
fax 5057495


Ķeguma novada būvvalde(Lēdmales pag):

Vad. arh. Elita Stepanova
Būvinsp. Jānis Juļiks

Lāčplēša ielā 1, Ķegums, LV-5020
t.5055442, fax 5055440


Lielvārdes pilsētas būvvalde:

Vad.arh.Ilze Romanovska
Būvinsp. Juris Maļinovskis

Raiņa ielā 11a, Lielvārde, LV-5070
t.50 53733, 5053570,
fax 5053775


Krapes pagasta būvvalde:

Vad.būvinsp. Jānis Lokmanis

Krapē, Pagastmāja, LV-5012
t./fax 50 59725, 5059717,


Birzgales pagasta būvvalde:

Vad. Viesturs Grūbe

Birzgale,Lindes 2, LV-5033
t. 5034125


Madlienas pagasta būvvalde(Madliena, Suntaži, Laubere, Ķeipene,Taurupe, Menģele):

Vad.arh. Indra Reitere
Būvinsp. Egils Vilnītis

Madliena, “Sprīdīši-12”, LV-5045
t.50 39047, 5039545,
fax 5039085 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote or ReģistrētiesMenu:
 
 
Būvvaldes un būvinspektori reģionos