allconstructions.com [ Lithuania (LT), Latvia (RU), Poland (PL), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info) | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Liepājas reģions

Comments: 0   Views : 646

Liepājas reģions
Drukāts 2007-05-04 17:54  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0
Liepājas pilsētas būvvalde:

Vad. Agrita Kulvanovska
Būvinsp.vad. Didzis Jēriņš
Būvinsp. Anita Klimbe, Uldis Cērps
Arh.Iveta Ansone

Rožu 6, Liepājā, LV-3400
t.34 04724, 3423391, fax 34 23391


Liepājas rajona apvienotā būvvalde:
Apkalpo: Aizputes, Bārtas, Bunkas, Cīravas, Dunalkas, Dunikas, Embūtes, Gaviezes, Gramzdas, Kalētu, Kalvenes, Kazdangas, Lažas, Medzes, Otaņķu, Priekules, Rucavas, Sakas, Tadaiķu, Vaiņodes, Vecpils, Vērgales, Virgas pagastus un Aizputes, Durbes, Pāvilostas un Priekules pilsētas

Vad. būvinsp.Andris Vaivars
Arh. Jānis Grundbergs

Graudu iela 27/29, Liepāja, LV-3401
t. 34 23011,3427582, fax 34 25408


Nīcas pagasta būvvalde:

Vad. būvinsp.Oskars Dejus
Arh.Uldis Vecvagars

Bārtas 6, Nīca, LV-3473
t.34 69049, fax.3422665


Grobiņu pilsētas būvvalde:

Vad. Spodris Skalže
Būvinsp.Indra Čīma
Arh.Guntis Jurjāns

Lielā ielā 76, Grobiņa, LV-3430
t. 3490259, fax3490171


Kuldīgas domes departamenta
Būvniecības komisija:


Vad. Inga Bērziņa
Būvinsp. Guntis Būmeisters
Arh.Jana Jākobsone

Baznīcas ielā 1, Kuldīga, LV-3301
t.3350007, 3322235, fax 3541422


Kuldīgas rajona padomes būvvalde:

Vad.arh. Daina Agruma
Būvinsp. Uldis Bukāts

Pilsētas laukums 2, Kuldīga, LV-3300
t.33 22759, fax 3341493


Saldus pilsētas būvvalde:

Vad.arh. Ingrīda Andersone
būvinsp. Ārvaldis Roze

Tūristu ielā 1a, Saldus, LV-3801
t.3807264, fax 3581100


Saldus rajona padomes būvvalde:
Apkalpo: Blīdenes,Brocēnu, Ezeres, Gaiķu, Jaunauces, Jaunlutriņu, Lutriņu, Nīgrandes, Novadnieku, Pampāļu, Remtes, Rubas, Saldus, Šķēdes, Vadakstes, Zaņas, Zirņu, Zvārdes pagastus

Vad. būvinsp.Zigo Pečulis
Arh.p.i.Dzintra Ļūļāka

Avotu 12, Saldus, LV-3801
t.3807919, fax 3807910


Kursīšu pagasta būvvalde:

Vad. būvinsp.
Anita Grigute
Arh. Ingrīda Andersone

”Kalnāji”,Saldus rajons, Kursīšu pagasts, LV-3890
t.3822661, fax3835343


Skrundas pilsētas un lauku teritorijas būvvalde:
(Nīkrāces,Rudbāržu,Laidu,Raņķu pag.)

Vad.būvinsp. Ēriks Šķupelis
Arh. Ingrīda Andersone

Raiņa ielā 11, Skrunda,
t.3350457, fax3350452

 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote or ReģistrētiesMenu:
 
 
Būvvaldes un būvinspektori reģionos