allconstructions.com [ Lithuania (LT), Latvia (RU), Poland (PL), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info) | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Marta apskats

Comments: 0   Views : 31

Marta apskats
Drukāts 2007-05-05 13:27  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0
 Valsts būvinspekcija ir publicējusi ziņas par padarīto darbu martā un tā rezultātiem. Martā Valsts Būvinspekcija ir apsekojusi kopumā 401 būves, to tām visvairāk Rīgas reģionā – 172, Rēzeknes reģionā – 51 un Liepājas reģionā – 47. Martā ir izskatītas 98 sūdzības, tajā ir iekļautas arī atsauksmes. Kopumā ir apturētas 13 būvniecības, 5 no kurām iesāktas Daugavpils reģionā, pieprasīta soda nauda martā ir 5820 lati un pie atbildības saukti 22 būvprojektu realizētāji. Rīgas reģionā ir anulētas 2 būvatļaujas. Tika pārbaudīta arī būvvalžu darbība - visaktīvāk pārbaudes tika veiktas Madonas reģionā (11) un Ventspils reģionā (9)

Viens no lielākajiem notikumiem pēdējā laikā ir būvdarbu apturēšana Jūrmalā. 2007.gada 3.aprīlī Valsts būvinspekcija apturēja būvdarbus objektā Mežotnes ielā 2, Jūrmalā (daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas būvniecība, būvniecības pasūtītājs- SIA „NAMS IC”), līdz Jūrmalas pilsētas dome pieņems lēmumu par iespēju turpināt būvniecību vai par būvniecības radīto seku novēršanu saskaņā ar Būvniecības likuma 30.panta 5.daļu.Par iemeslu kļuva tas, ka būvprojekts dzīvojamās mājas būvniecībai Mežotnes ielā 2, Jūrmalā, izstrādāts, saskaņots un akceptēts, neievērojot Jūrmalas pilsētas domes apstiprinātus Apbūves noteikumus par stāvu skaitu pilsētbūvniecības pieminekļu un to aizsargjoslu teritorijās, objektā būvniecības laikā faktiski netiek veikta autoruzraudzība.

Vairāk informācijas: http://www.vbi.gov.lv
 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote or ReģistrētiesMenu:
 
 
Būvvaldes un būvinspektori reģionos