allconstructions.com [ Lithuania (LT), Latvia (RU), Poland (PL), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info) | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Ūdens urbumi

Ūdeni ikdienas lietošanai var iegūt no šahtveida akas vai ūdens urbuma.   vairāk »

Jaunākie produkti
Aku vāki
Clark Drain padziļinātie aku vāki
Raksti

Ūdens akas ierīkošana

Zemesgabalu īpašnieki bieži vien tiecas apgādāt tos ar ūdeni ar zemākajām izmaksām. Nepareizi veikto darbu sekas mēdz būt traģiskas.

Ūdens urbumi

Ūdeni ikdienas lietošanai var iegūt no šahtveida akas vai ūdens urbuma.


Menu:
 
 
Tēmai atbilstošie uzņēmumi katalogā:

1 2 3