allconstructions.com [ Lithuania (LT), Latvia (RU), Poland (PL), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info) | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Comments: 0   Views : 2152

Gaisa aizkari
Drukāts 2007-11-14 00:12  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0
 Gaisa aizkari ir paredzēti apkurināmo telpu aizsardzībai no aukstā gaisa, kas telpās ieplūst caur atvērtajām durvīm, vārtiem, logiem. Šo iekārtu darbības princips ir gaužām vienkāršs: jaudīgs ventilators, kas ir ierīkots aizkara korpusā, raida gaisa plūsmu ar lielu ātrumu, kas funkcionē kā savdabīgs "neredzamais šķērslis", neļaujot siltajam gaisam izplūst, bet aukstajam ieplūst telpā.

Aizkari parasti tiek ierīkoti virs ieejas durvīm, raidot lejup vērsto gaisa strūklu. Šādas iekārtas ir nepieciešamas veikalos, restorānos, noliktavās - vietās, kur liela apmeklētāju plūsma veicina biežu durvju virināšanu. Turklāt pareizi izraudzītais gaisa aizkars ļaus arī ziemā turēt durvis atvērtas, uzturot telpās vēlamo temperatūru bez papildus enerģijas patēriņa. Aizkars noderēs arī vasarā - ja telpās ieslēgts kondicionieris, "neredzamais šķērslis" aizkavēs aukstā gaisa plūsmu (protams, izslēdzot apsildes funkciju), pasargās no putekļu un kukaiņu iekļūšanas telpās. Izvēloties gaisa aizkaru, uzmanība vispirms jāpievērš šādiem parametriem:

  • gaisa ražīgums (ražotspēja) un turbīnas konstrukcija;
  • sildošo elementu jauda un tips;
  • aizkara vadības metode (pults, termostats);
  • uzstādīšanas veids (horizontālais vai vertikālais);
  • siltuma avots (elektrība vai karstais ūdens).

Apsildāmā gaisa aizkara garums

 Apsildāmie gaisa aizkari ir no 600 līdz 2000 mm gari. Vispopulārākās ir 800-1000 mm garās ierīces, kas ir paredzētas ierīkošanai virs standarta durvju ailām. Pareizi izvēloties aizkaru, tā garumam jābūt vienādam vai nedaudz lielākam par ailas platumu, jo tikai šajā gadījumā gaisa plūsma to pilnībā aizsegs un neļaus ieplūst aukstajam gaisam. Ja durvju aila ir platāka par diviem metriem, ieteicams uzstādīt vairākus aparātus, cieši piekļaujot tos viens otram.

Atgaisošana

Gaisa ražīgums jeb atgaisošana ir viens no aizkara būtiskākajiem parametriem. No tā ir atkarīgs gaisa plūsmas ātrums un tātad arī optimālais uzstādīšanas augstums. Piemēram, ja aizkars ir nepieciešams virs 0,8-1,0 m platās un 2,0-2,2 m augstās durvju ailas, vajadzīgs būs aizkars ar gaisa ražīgumu 700-900 m3/h. Šajā gadījumā gaisa strūklas ātrums pie aizkara virsmas būs vienāds 6-8 m/s, bet pie grīdas - 1,5-2,0 m/s. Taču aizkari ar šādu atgaisošanas līmeni maksā ap 500-700 dolāru, tādēļ ekonomijas nolūkos bieži vien tiek ierīkotas mazāk jaudīgas iekārtas, kas ir paredzētas līdz 1,5 m augsto ailu aizsargāšanai (kases lodziņš, preču izsniegšanas logs u.c.). Šajā gadījumā caur durvju ailas apakšējo daļu aukstais gaiss turpinās ieplūst telpās, tādēļ vēlamais efekts tiks sasniegts tikai daļēji. Jāatzīmē, ka gadījumos, ja telpā ir ierīkots vējtveris, tad zema gaisa ražīguma izmantošana var būt attaisnota - dubultās durvis ir papildus šķērslis aukstā gaisa ieplūšanai un ļauj izmantot lētākus aizkarus.

Katalogos līdz ar gaisa ražīgumu vienmēr tiek norādīts ieteicamais ierīkošanas augstums, kas dažādiem modeļiem ir no 1,5 līdz 6 m. Lai gan ierīkošanas augstumu viennozīmīgi nosaka aizkara garums un atgaisošanas spējas, dažādu ražotāju katalogos tiek uzrādīti dažādi ieteicamā augstuma rādītāji viena veida modeļiem. Ieteicams būtu ņemt vērā, ka pašmāju ražotāji parasti norāda lielāku augstumu, nekā ārzemju uzņēmēji.

Vēl viens būtisks moments ir aizkara galvenās detaļas - turbīnas (centrbēdzes ventilators, kas raida nepieciešamo gaisa plūsmu) konstrukcija. Lai raidītu vienmērīgu gaisa plūsmu, ir nepieciešama vienota turbīna, kas ir izvietota visa aizkara garumā. Dzinējs šajā gadījumā tiek piestiprināts pie turbīnas malas. Ņemot vērā to, ka, ja turbīnas garums pārsniedz 800 mm, tās izgatavošana ir tehnoloģiski sarežģīta, tādēļ daži ražotāji izmanto tehnisko risinājumu ar dzinēja centralizēto izvietojumu un divām nelielām turbīnām sānos. Tas ļauj samazināt aizkara pašizmaksu, taču rezultātā veidojas "iebrukums" gaisa plūsmas svarīgākajā - centrālajā - daļā. Tas savukārt izraisa ne vien gaisa plūsmas aizsargspēju mazināšanos, bet arī nevienmērīgu sildošo elementu appūti, kā rezultātā iekārta ātrāk nolietojas.

Šīs sadaļas noslēgumā gribam uzsvērt, ka tieši gaisa ražīgums, nevis jauda, ir gaisa aizkara būtiskākais parametrs. Aizkara izmaksas tāpat ir tieši atkarīgas no tā garuma un gaisa ražīguma, ļoti nelielā mērā tiekot ietekmētām ar jaudas rādītājiem. Tas, ko nosaka jauda, tiks izskaidrots zemāk.

Apsildāmā gaisa aizkara jauda

 Līdz ar ārgaisa nošķiršanu, gaisa aizkars tāpat var apsildīt gaisu iekštelpās. Orientējoši pieņemsim, ka lai apsildītu 10 kvadrātmetru lielu neapkurināmo telpu, kurā ir 2,8-3 metru augsti griesti, nepieciešamā jauda ir 1 kWh, ar nosacījumu, ka telpas griestiem un sienām ir laba siltumizolācija (kapitālā būve), jo apsildīt pagaidu celtni (metāla kiosku, angāru) ir tikpat kā neiespējami - siltums noplūdīs caur plānajām sienām,. Ja aizkaru plānots uzstādīt labi apsildāmajā telpā, tad papildus apsildes funkcija nav nepieciešama, tādēļ var izvēlēties modeli ar minimālo jaudu. Jāpiebilst, ka gaisa plūsmas īpašības nosaka tikai plūsmas ātrums, tās nekādā veidā nav saistītas ar temperatūru, tādēļ aizkara jauda ir papildus, nevis primārais raksturojošs lielums.

Augstražīgu aizkaru izmantošana vienmēr atvērtās ailas aizsardzībai

Vēl viens gaisa aizkaru svarīgs parametrs ir sildošo elementu veids - TEN vai spirāle (ir domāti aizkari ar elektrisku sildošo elementu, aizkari ar ūdens apsildi tiks aplūkoti zemāk ) Spirāles sildītājs ir spirāles veidā savītā metāla stieple. Šādi sildošie elementi tika plaši izmantoti pašmāju apsildītājos. Būtisks spirāles sildītāju trūkums ir augsta sasilšanas temperatūra (nelielās virsmas platības dēļ), kas veicina skābekļa nodegšanu, un īss kalpošanas mūžs. Dārgāks un kvalitatīvāks variants ir TEN. Tas ir sildošais elements (no grafīta vai stieples), kas ir ievietots dobjajā metāla caurulē aptuveni 1 cm diametrā. Dobums caurulītē tiek aizbērts ar kvarca smiltīm, kuriem raksturīga augsta siltumvadīšanas spēja. Rezultātā sildošā elementa platība tiek būtiski palielināta, kas veicina darba temperatūras mazināšanos. Lai vēl vairāk palielinātu TEN platību, ap cauruli tiek ievīta metāla loksne - ārēji ierīce izskatās līdzīgi apaļajam apkures radiatoram. Tāds TEN tiek dēvēts par riboto. Ribotie TEN ir viens no labākajiem gaisa aizkara sildošā elementa risinājumiem, jo tiem raksturīgs ilgs kalpošanas laiks un nekaitīgums cilvēka veselībai.

Aizkariem ar apsildes funkciju piemīt zināma īpašība - pat pie ļoti jaudīgā korpusa virsmas gaiss būs silts, taču nevis karsts. Piemēram, aizkaram Frico AC210 ar jaudu 10 kWh izejošā gaisa temperatūra no plūsmas temperatūras grīdas līmenī neatšķirsies vairāk par 21 °С. Šo „paradoksu" var izskaidrot ar sildītāju augstu appūtes ātrumu, tādēļ gaisa aizkaru nevar salīdzināt ar siltuma lielgabalu vai siltuma ventilatoru, kur appūtes ātrums ir daudzreiz mazāks, bet gaisa temperatūra attiecīgi ir augstāka.

Aizkara vadības metode

Jebkurš gaisa aizkars ir aprīkots ar vismaz diviem slēdžiem - viens no tiem ieslēdz ventilatoru, otrs iedarbina sildošos elementus. Papildus daži aizkari ir aprīkoti arī ar divu vai trīs pakāpju sasiluma jaudas regulatoriem un divātrumu ventilatoriem. Vadības pults var būt gan iebūvēta, gan mobilā (ar vadiem). Iebūvētās pultis tiek izmantotas lielākoties darbā ar nelielajiem aizkariem standarta durvju un logu ailās, pretējā gadījumā pogas var būt grūti aizsniedzamas. Mobilās jeb pārnēsājamās pultis izmanto, strādājot ar pusindustriālajiem un industriālajiem aizkariem - šāda pults var tikt ierīkota jebkurā vietā.

Līdz ar pulti var tikt iekārtots arī termostats, kas atslēgs sildošos elementus (vai aizkaru kopumā), tiklīdz telpā būs sasniegta noteiktā gaisa temperatūra.

Dažreiz elektroenerģijas taupīšanas nolūkos industriālie aizkari angāros vai noliktavās tiek darbināti ar gala slēdzi. Šāds slēdzis reaģē uz vārtu atvēršanu (pacelšanu) un aizkaru ieslēdz tikai uz to laika sprīdi, kad vārti ir atvērti. Aizkariem, kas tiek ierīkoti virs parastajām durvīm, šāds vadības veids nav pieņemams, jo, lai sasiltu TEN un iedarbotos ventilatori, ir nepieciešams laiks līdz 5-10 sekundēm.

Jāpiebilst, ka visiem sērijveida gaisa aizkariem ir viena vai vairākas pārkāršanas aizsardzības pakāpes. Pirmkārt, visu aizkaru TEN var tikt ieslēgti, tikai iedarbinot ventilatorus, otrkārt, kopā ar TEN parasti tiek ierīkots kapilārais termostats, kas noslēdz enerģijas piegādi, ja TEN temperatūra pārsniedz pieļaujamo (parasti no 80 līdz 110°С).

Horizontālie un vertikālie gaisa aizkari

Siltuma aizkari lielākoties ir paredzēti uzstādīšanai horizontālajā stāvoklī virs atvērtās ailas. Taču ir gadījumi, kad šāda veida ierīkošana nav iespējama vai arī nav lietderīga. Šādās situācijās tiek izmantots vertikālais gaisa aizkars, kas tiek uzstādīts ailas malā. Tādējādi gaisa plūsma šajā gadījumā būs virzīta horizontāli. Vertikālā aizkara garumam (augstumam) jābūt vienādam vismaz ar 3/4 ailas augstuma. Visos citos aspektos vertikālie gaisa aizkari ne ar ko neatšķiras no horizontālajiem.

Elektriskie un ūdens gaisa aizkari

Līdz ar modeļiem ar elektrisko apsildi, ir arī aizkari ar ūdens padevi - gaisa aizkari ar ūdens apsildi. No nosaukuma varam secināt, ka siltuma avots šādos modeļos ir karstais ūdens, kas tiek piegādāts no centrālās apkures sistēmas. Problēmas ar šādu aizkaru montāžu kompensē nelielas ekspluatācijas izmaksas un ievērojama jauda. Šādi aizkari parasti tiek izmantoti industriālajās ēkās ar lielām ailām.

Raksts sagatavots pēc www.rfclimat.ru materiāliem.


Kategorijas: Teritoriju un ēku inženieriekārtas, Viesnīcu mēbeles, iekārtojums, Noliktavu mēbeles, iekārtojums, Veikalu, izstāžu un gadatirgu mēbeles, iekārtas, Kafejnīcu, restorānu un bāru mēbeles, iekārtas, Biroja mēbeles, iekārtojums, Sabiedrisko telpu mēbeles, iekārtas, Žalūzijas, Tvaika un vēja izolācijas materiāli, Apkure, Interjers, Ventilēšanas, gaisa kondicionēšanas sistēmas un iekārtas

 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote or ReģistrētiesMenu:
 
 
Tēmai atbilstošie uzņēmumi katalogā:

Daugavpils

1 2