allconstructions.com [ Lithuania (LT), Latvia (RU), Poland (PL), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info) | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Būvniecība

Būvniecība

2010-05-28   Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode; spēkā no 01.03.2009

Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode; spēkā no 01.03.2009  vairāk »

2010-05-28   Noteikumi par ēku energosertifikāciju; spēkā no 30.01.2009

Noteikumi par ēku energosertifikāciju  vairāk »

2007-04-19   Būvmateriālu un būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas kārtība reglamentētajā sfērā

Būvmateriālu un būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas kārtība reglamentētajā sfērā  vairāk »

2007-02-13   Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi 05.12.06.

Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi  vairāk »

2007-02-13   Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā 28.06.05.

Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā  vairāk »

2007-02-13   “Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” 28.06.05.

“Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi”  vairāk »

2007-02-13   Noteikumi par kārtību, kādā organizējami būvprojektu un teritoriālplānošanas projektu skiču konkursi 07.11.95

Noteikumi par kārtību, kādā organizējami būvprojektu un teritoriālplānošanas projektu skiču konkursi  vairāk »

2007-02-13   Valsts būvinspekcijas nolikums 30.03.04

Valsts būvinspekcijas nolikums  vairāk »

2007-02-13   Būvniecības publiskās apspriešanas noteikumi 02.09.97

Būvniecības publiskās apspriešanas noteikumi  vairāk »

2007-02-13   Būvvaldes paraugnolikums 25.06.97

Būvvaldes paraugnolikums  vairāk »

2007-02-13   Latvijas Būvniecības padomes nolikums 25.06.96

Latvijas Būvniecības padomes nolikums   vairāk »

2007-02-13   Par Latvijas Būvniecības padomi 09.07.03

Par Latvijas Būvniecības padomi   vairāk »

2007-02-12   Būvniecības likums 10.08.95

Būvniecības likums  vairāk »


Menu: