allconstructions.com [ Lithuania (LT), Latvia (RU), Poland (PL), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info) | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Būvdarbi

Būvdarbi

2010-03-29   Darbu veikšanas projekts; spēkā no 01.11.2005

Dabu veikšanas projekts  vairāk »

2010-03-29   Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi 01.07.2003

Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi 01.07.2003  vairāk »

2010-03-11   Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā 13.04.2004

Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā  vairāk »

2007-02-13   LBN 303-03 Būvuzraudzības noteikumi 10.02.04

LBN 303-03 Būvuzraudzības noteikumi  vairāk »


Menu: