allconstructions.com [ Lithuania (LT), Latvia (RU), Poland (PL), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info) | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

   Comments: 0   Views: 129  

Akrila krāsa iekšējiem darbiem BOLIX AW MultiColor
Drukāts 2011-08-05 14:16

Company:BOLIX
Adrese:Ul. Stolarska 8
Atrašanās vieta:Żywiec
Tālrunis:+48-33-4750644; +48-33-4750646
Fakss:+48-33-4750612
Mob. tālrunis:+48-606-775374
E-pasts:marketing @ bolix.pl
Mājas lapa:www.bolix.pl
Darba laiks:
All company products

 

Lietošana:  Paredzēta dekoratīvu un restaurējošu krāsošanas darbu veikšanai uz sienām un griestiem telpas interjerā.  Veido uz nokrāsotās pamatnes matētu krāsainu klajumu ar augstu noturību pret nomazgāšanu un noberšanu. Lieliski piemērota gan jaunu virsmu nokrāsošanai, gan arī restaurēšanas darbu veikšanai. Var izmantot tādām pamatnēm kā: betona virsmas, cementa, cementa - kaļķa, ģipša apmetumiem, kā arī ģipša - kartona flīzēm, papīra tapetēm un tapetēm no stikla šķiedras.

Pamatnes sagatavošana: Pamatnei jābūt līdzenai, sausai un tīrai, bez plaisām, brīvai no nelieliem krāsojumiem vai tādiem, kas lobās nost, kā arī attaukotai. Ja pamatne iepriekš tikusi krāsota ar līmju krāsām, tās nepieciešams pilnībā noņemt, līdz atlikusi tikai pamatnes oriģināla virsma. Visus nelīdzenumus nepieciešams nošpaktelēt ar izlīdzinošo BOLIX SP špakteli (saskaņā ar tehnoloģiskās kārtītes norādījumiem). Porainas virsmas un virsmas, kas izdala putekļus, nepieciešams nogruntēt ar BOLIX N preparātu. UZMANĪBU! Uz jaunām mineralizētām pamatnēm (piemēram: betons, cements, cements - kaļķis, ģipša apmetums) sagatavošanas darbus drīkst uzsākt ne ātrāk kā 3-4 nedēļas pēc pamatnes izveidošanas. 

Krāsas sagatavošana: Tieši pirms lietošanas visu iepakojuma saturu nepieciešams rūpīgi izmaisīt ar vidēja režīma mikseri ar kausiņveida lāpstiņām.  Nepieciešamības gadījumā var atšķaidīt ar nelielu daudzumu ūdens (pie pirmās krāsošanas maks. 10% no apjoma, pie otrās - maks. 5%).

Uzklāšanas veids: Uzklājiet ar otu vai pistoli divas kārtas pie temperatūras no +5°C līdz +25°C. Pie tam otru krāsas kārtu uzklāj tikai pēc tam, kad ir nožuvusi pirmā, t.i. aptuveni pēc 2 stundām. Slēgtas telpas pēc krāsošanas darbu pabeigšanas ir kārtīgi jāizvēdina - līdz pilnībā izzūd specifiskā smaka, tikai pēc tam tās atkal ir ekspluatējamas.

UZMANĪBU! Zema temperatūra, paaugstināta mitruma pakāpe, nepietiekama gaisa cirkulācija pagarina krāsas nožūšanas termiņu. 

Uzglabāšana un transportēšana: Uzglabājiet oriģinālajā iepakojumā, kas nav bojāts, pie temperatūras no +5°C līdz +25°C.

Derīguma termiņs ir 12 mēneši, skaitot no ražošanas datuma, kas norādīts uz iepakojuma. Produktu jāuzglabā bērniem nepieejamā vietā.

Tehniskie dati:

Nožūšanas laiks: minimums - 2 stundas

Pilnīga sacietēšana: minimums - 24 stundas

Izejmateriāla patēriņš, ja tiek uzklāta vien kārta uz gludas neabsorbējošas grīdas: 0,10÷0,12 l/m2

Spīduma pakāpe: matēts

Konsistence: tiksotropiska

Apjoma blīvums: parasti 1,55 g/cm3  

Saskaņā ar Direktīvu 2004/42/WE izstrādājums ietverts Kategorijā  A/a/WB. Pieļaujamā  gaisīgo organisko vielu vērtība - 75 g/l ( no 01.01.2007), 30g/l ( no 01.01.2010). Produkta sastāvā ir maksimāli 30 g/l VOC

Lai iegūtu maksimāli labu estētisko kvalitāti, krāsu jāuzklāj uz viena vesela fragmenta - vienā etapā, izmantojot krāsu, kas ņemta no viena pasūtījuma un ražošanas partijas/ sk. ražošanas datumu/. Produkta patēriņš atkarīgs no pamatnes struktūras un krāsas sagatavošanas un uzklāšanas veida. Tādēļ, lai precīzi noteikti patēriņu, nepieciešams vispirms veikt pārbaudes krāsojumu uz attiecīgās pamatnes.

Lai iegūtu detalizētāku informāciju, nepieciešams iepazīties ar produkta tehnisko aprakstu vai sazināties ar BOLIX firmas pārstāvjiem.

Firma BOLIX garantē šī produkta kvalitāti, taču neatbild par tā izmantošanas veidu. Iepriekš minētā informācija nespēj aizvietot profesionāla speciālista sagatavošanas darbus un neatbrīvo viņu no pienākuma ievērot būvniecības tehnoloģijas instrukcijas un darba drošības tehnikas noteikumus. 


Kategorijas: Iekšējā apdare
Akrila krāsa iekšējiem darbiem BOLIX AW MultiColor
Akrila krāsa iekšējiem darbiem BOLIX AW MultiColorMenu:
 
 
Tēmai atbilstošie uzņēmumi katalogā:

Latvija

1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 32

DIĀNA AS

Durbes 38/40, Ventspils
Tālrunis:(+371-36-24642)

DITTON BC SIA

Ķengaraga 2a, Rīga
Tālrunis:(+371-7-259208)

DITTON BŪVE SIA

Lāčplēša 10, Daugavpils
Tālrunis:(+371-54-07444)

DIZAINA CENTRS SIA

Stacijas 37, Valmiera
Tālrunis:(+371-42-07388)

DKL SIA

Jelgavas 5, Daugavpils
Tālrunis:(+371-54-34473)

DVB SIA

Zemītes 2a, Tukums
Tālrunis:+371-8-000308

DZINTARA MĀJA SIA

Dzērvju 3, LV2011, Jūrmala
Tālrunis:(+371-7-732319), +371-67-811103, Mob. tālrunis:+371-29-236954, E-pasts:[email protected]

E.S. ECOTEX SIA

Pērses 9/11, Rīga
Tālrunis:(+371-7-283889)

EBS SIA

Jūrkalnes 15/25, Rīga
Tālrunis:+371-76-07960, E-pasts:[email protected]

EJA GRUPA SIA

Ādu 27, Liepāja
Tālrunis:(+371-34-20758)

1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 32