allconstructions.com [ Lithuania (LT), Latvia (RU), Poland (PL), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info) | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Atjaunots: 2013-05-07 11:20   Comments: 0   Views: 561  

Sedzošā grunts iekšdarbiem/ārdarbiem PRAIMERS
Drukāts 2010-05-07 11:48

Company:STAFOR SIA
Adrese:Kuldīgas iela 53a
Atrašanās vieta:Rīga
Tālrunis:+371-67-603399
Fakss:+371-67-603399
Mob. tālrunis:+371-29-219954
E-pasts:info @ stafor.lv
Mājas lapa:www.stafor.lv
Darba laiks:
All company products

Lietošanas joma: Sedzošā grunts paredzēta dažādu virsmu: apmetuma, betona, ķieģeļu mūra, riģipša, krāsojamo tapešu gruntēšanai pirms to krāsošanas ar akrilātu, lateksa, akrilsveķu vai citām fasāžu vai iekšdarbu krāsām. Lietojot sedzošo grunti, nav nepieciešama "dziļās grunts" lietošana. Sedzošā grunts īpaši ieteicama veicot remontu vecās ēkās, kur nepieciešama virsmu defektu - plankumu un nevienāda pamatnes tonējuma izlīdzināšana un novēršana, kā arī irdenuvirsmu nostiprināšana un sagatavošana krāsošanai.

Īpašibas: Praimers ir ekoloģiski nevainojama, šķīdinātājus nesaturoša grunts ar labu segtspēju, kas ļauj izlīdzināt virsmu tonējumu un novērst defektus, grunts spēj dziļi iesūkties virsmā, nostiprina to, un uzlabojo virsmas sasaisti ar krāsu. Sedzošās grunts pielietošana ļauj ietaupīt krāsas patēriņu, vienlaikus nepasliktinot krāsojuma kvalitāti.

Tehniskie rādītāji:

Lietošanas patēriņš      - 1 l uz 4 - 5 m2, atkarībā no virsmas rakstura;
Saistviela                         - akrilpolimērs;
Blīvums                            - 1,3 kg/l;
Sausais atlikums           - 60 - 65 %;
Žūšanas laiks                 - 2 līdz 3 stundas;
Šķīdinātājs                       - ūdens.

Lietošana: Gruntēšanai paredzētās virsmas jānotīra no putekļiem, ja tās iepriekš bijušas krāsotas ar krīta krāsu (balsinātas), tad krītojums jānomazgā līdz stingrai pamatnei. Remontējot vecas ēkas, jānotīra pelējums ar pelējuma noņēmēju un sāļu izdalījumi, ja gadījumā tādi ir. Pirms lietošanas grunti nepieciešams rūpīgi samaisīt, lai iegūtu viendabīgu sastāvu. Grunti uzklāj ar otu, jo tā labāk var noklāt plaisas un nelīdzenumus, bet var izmantot arī krāsotāju rullīti vai pulverizatoru. Ja nepieciešams, grunti var atšķaidīt ar ūdeni, tomēr jāievēro, ka atšķaidot pasliktinās grunts segtspēja. Nogruntētās virsmas krāsot var tikai pēc grunts pilnīgas nožūšanas. Grunts žūšanas laiks ir atkarīgs kā no gaisa temperatūras un relatīvā mitruma, tā arī no krāsojamās virsmas īpašībām - uzsūcošas virsmas nožūst ātrāk. Standartapstākļos - (23±2)ºC temperatūrā un 50% relatīvā gaisa mitrumā sedzošā grunts nožūst ne ilgāk, kā 2 stundās. Pēc grunts nožūšanas nogruntētās virsmas ir gatavas krāsošanai ar akrilātu ūdens dispersijas, lateksa, alkīdsveķu vai citām krāsām. Gruntēšanas darbus veic sausā laikā, gaisa temperatūrai jābūt ne zemākai par +5ºC. Darba rīkus mazgā ar ūdeni.

Vides un darba aizsardzība: Nepieļaut grunts izliešanu kanalizācijā, ūdens tilpnēs vai augsnē. Tukšā tara jānogādā izgāztuvē saskaņā ar vietējo likumdošanu. Strādājot ieteicams lietot aizsargbrilles, lai nepieļautu grunts iešļakstīšanos acīs. Rokas mazgāt ar ūdeni un ziepēm.


Kategorijas: Iekšējā apdare , Krāsas


Menu:
 
 
Tēmai atbilstošie uzņēmumi katalogā:

Latgales reģions

1 2 3 4 5

ANZA SIA

Latgales 117, Ludza
Tālrunis:(+371-57-23208)

ASKO R SIA

Saules 30, Rēzekne
Tālrunis:(+371-46-24795)

BŪVREMONTS D SIA

Arhitektu 3, Daugavpils
Tālrunis:(+371-54-40060)

BŪVTRANSS SIA

18. novembra 361d , Daugavpils
Tālrunis:(+371-54-51020)

DITTON BŪVE SIA

Lāčplēša 10, Daugavpils
Tālrunis:(+371-54-07444)

DKL SIA

Jelgavas 5, Daugavpils
Tālrunis:(+371-54-34473)

ĒRIKA V SIA

Latgales 69, Rēzekne
Tālrunis:(+371-46-21788)

FLĪŽU SERVISS SIA

Dārzu 71-1, Rēzekne
Tālrunis:(+371-46-36639)

GAILĪTIS SIA

Smilšu 94a/1c, Daugavpils
Tālrunis:(+371-54-40118)

GRĪVA L SIA

Rīgas 33, Līvāni
Tālrunis:(+371-53-43107)

1 2 3 4 5