allconstructions.com [ Lithuania (LT), Latvia (RU), Poland (PL), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info) | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Comments: 0   Views : 21859

Būvējam kāpnes pašu rokām
Drukāts 2012-08-05 18:51  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

Pat nelielu kāpņu izbūve nebūt nav vienkāršs darbs. Tas prasa precīzus mērījumus un rūpīgus aprēķinus.

By Joseph Truini. Photographs by Susan Pittard. Illustration by Gil Ahn

No tehniskā viedokļa izgatavot kāpnes terasei, savrupmājas kāpņu telpai vai nojumei nekas grūts nav. Ikviens cilvēks, kuram ir kaut elementārākās spējas kaut ko izgatavot paša rokām, varēs izstrādāt nepieciešamās detaļas un samontēt kāpnes. Un tomēr - kāpņu ierīkošana, iespējams, kļūs par sarežģītāko uzdevumu, ar ko Jūs sastapsities.

Kāpnēm jāatbilst zināmām būvniecības normām un noteikumiem, jāgarantē drošība un jānodrošina ērtu uzkāpšanu.

Esam pieraduši pie profesionāli būvēto kāpņu standarta, un mazākā nobīde no šiem noteikumiem ir saistīta ar līdzsvara zaudēšanas risku.

Pārlieku augsti pakāpieni apgrūtinās uzkāpšanu pa kāpnēm, savukārt mazie ir neērti un bīstami, jo veicot pārāk sīkus solīšus, jūs varat paklupt.

Būvējot kāpnes, ir ļoti viegli kļūdīties. Tādēļ ir nepieciešams detalizēti izstrādāt projektu un precīzi aprēķināt kāpņu konstrukciju.

Vispirms izpētiet būvnormatīvus un noteikumus. Netaupiet laiku uz kāpņu projektēšanas rēķina. Mēdz teikt, ka labāk 7 reizes nomērīt un vienu nogriezt, nekā otrādi. Darbus esam sadalījuši 3 posmos. Kāpņu izbūves principus izpētīsim uz terases kāpņu piemēra.

Pamatjēdzieni, ko izmanto kāpņu celtniecībā

drev-massiv.ru

1.kāpņu laida pasija

2.kāpņu vaigs

3.pakāpiens

4.rādiusa pakāpiens

5. starplaidu pakāpieni

6. kāpiens

7.rādiusa kāpiens

8.ieliektais rādiusa kāpiens

9.margu statnis

10.stabs

11.lode

12.margu rokturis

Standarta kāpnēm ir trīs galvenās sastāvdaļas - kāpņu vaigs (pasija), pakāpieni un kāpieni un margas. Kāpņu vaigs ir nesošais dēlis, kas kalpo par balstu citām sastāvdaļām un uzņem cilvēku svaru, viņiem kāpjot pa kāpnēm.

drev-massiv.ru

Kāpņu projektēšanai jāsākas ar atbildēm uz 3 jautājumiem:

  • Cik platas būs kāpnes?

  • Kāds būs kāpiena augstums?

  • Cik plats būs pakāpiens?

Nosakot kāpņu platumu, atcerieties: jo platākas kāpnes, jo labāk.
Platas kāpnes ir ērtākas un drošākas, saka uzņēmējs Paul Mantoni, ofExteriors Plusin Terryville. „Es reti kad piekrītu būvēt kāpnes, kas būtu šaurākas par 120 cm. Es labprātāk tās izveidoju platākas," tā viņš.

Mūsu piemērā platumu nosaka terases izcilnis.

1.solis. Pakāpienu augstuma un platuma aprēķins

Pirmais solis, kas jāveic, veidojot kāpnes uz terasi - ir jānosaka, cik augstas tās būs. Terases augšpusē nostipriniet taisno dēli, lai tā ar rezervi pārklāj paredzamo vietu, kur sāksies kāpņu pacēlums. Ar līmeņrādi, kā parādīts fotogrāfijā, jāpārbauda dēļa horizontālais stāvoklis, un nepieciešamības gadījumā jāveic korekcijas.

Padoms: lai līmeņrādis nekrīt, to pie dēļa var piestiprināt ar līmlenti. Izmēriet kāpņu pilno augstumu. Pieņemsim, ka pilnais augstums ir 145 cm.

Kad esam noskaidrojuši kāpņu augstumu, veiksim aprēķinus. Vispirms aprēķināsim kāpiena augstumu.

Foto no drev-massiv.ru

Rindkopa no drev-massiv.ru.

Krievijas praksē pakāpiena platuma un augstuma (kāpiens) aprēķinos izmanto sekojošas formulas:

(1)  2a + b = 64cm

(2)  a + b = 47 cm

kur а ir kāpiena augstums, bet b - pakāpiena platums.

Piemēram, ja kāpiena augstums ir 12 cm, pakāpiena platums būs vienāds ar 64 - (2×12) = 40cm (neskaitot izvirzījušos pakāpiena malu). Šāda risinājuma rezultātā veidojas pārāk plats pakāpiens. Šādos gadījumos izmanto formulu (2), pēc kuras pakāpiena platums ir 47 - 12 = 35 cm.

Praksē ērtākas ir kāpnes ar kāpiena augstumu no 140 līdz 170 mm un pakāpiena platumu no 340 līdz 370 mm. Tādējādi pakāpiena platuma noteikšanai gadījumā, ja kāpiens ir 140 līdz 170 mm augsts, ieteicams izmantot pirmo formulu.

Kāpiena augstums nedrīkst pārsniegt 200 mm vai būt mazāks par 120 mm. Pakāpiena malai (izcilnim) jābūt ap 20-40 mm. Jo lielāks kāpiens, jo šaurākam jābūt pakāpienam, un otrādi. Pakāpiena platumam jābūt vismaz vienādam ar tā augstumu.

Aprēķinot 145:17=8,52 cm (izmantots standarta kāpiena augstums 17 cm), rezultātu noapaļojam līdz 8. Tālāk 145:8=18,125 cm jeb 181 mm. Tas arī ir kāpiena augstums.  

Svarīga piezīme! Zemāk redzamajā attēlā tiek sniegts minimāli pieļaujamais augstums starp kāpnēm un konstrukcijām (balkons, nākamā stāva griesti u.c.), kas virs tās ir iekārtotas.

Pievienots no drev-massiv.ru

Tagad tiksim galā ar platumu.

Izmantojot formulu, aprēķinam pakāpiena platumu 47-18,1=28,9 cm, noapaļojam līdz 29 cm. Jūs varat izmantojot zemāk redzamo tabulu, lai atrastu vajadzīgo platumu. Piemēram, ja kāpiena augstums ir 180 cm, tad ieteicamais pakāpiena platums ir 240 mm. Vēlams, lai pakāpiens atbilstu 42.apavu izmēram, kas ir apmēram 28-30 cm. Izvēlēsimies pakāpiena platumu 29 cm. 

Foto no drev-massiv.ru (platums ailītē b, augstums ailītē a).

Tagad nepieciešams aprēķināt kāpņu balsta punktu jeb sākumu. Šim nolūkam mēs izrēķināsim mūsu kāpņu izmēru pa horizontāli.

Uzmanību - padoms! Mūsu gadījumā kāpnēm ir 8 pakāpieni, taču aprēķinos izmantosim 7. Kāpēc? Tāpēc, ka 8.pakāpiens ir terases virsma. 7х29=203 cm.

Svarīga piezīme!

Pakāpiens ir sava veida balsts cilvēkam, kas kāpj pa kāpnēm, savukārt kāpiens tiek uzstādīts tieši zem katra pakāpiena izciļņa. Dažām kāpnēm nav kāpiena, kas, pēc daudzu speciālistu apgalvojumiem, ir kļūda.

Kāpieni aizsargā pasijas šķiedras no laika apstākļiem, stāsta meistars no Kalifornijas Skots Padžets (Scott Padgett, Idyllwild, CA). Bez kāpieniem pasija ir daudz mazāk izturīga.

Ja Jūs izstrādājat kāpnes augstajai terasei, ir vērts paredzēts arī kāpņu laukumu.

Praktiskais padoms: ja Jūs aprobežojaties ar aptuveni 14 pakāpieniem, varat samazināt pakāpiena augstumu un izveidot laukumu, iesaka Andy Engel, Building Stairs autors (Taunton). Viņaprāt, labāk paredzēt laukumus ik pēc 7-8 kāpņu pakāpieniem.


2.solis: Pasijas sagatavošana

Pirms pakāpienu izvietošanas, nosakiet, kā pasiju stiprināsiet pie terases. To piestiprina tieši pie terases sijas vai pie konstrukcijas zem laukuma, tā, lai pēdējais pakāpiens ir terases virsma.

Izgatavojiet lekālu. Kā?
Ņemam metāla stūreni un lekālu. Uz tā atzīmēsim mūsu noskaidroto kāpiena augstumu 17 cm un pakāpiena platumu 29 cm. Mūsu piemērā atzīmes tiek veiktas uz lekāla ārējās puses. Ar tā palīdzību veiciet atzīmes uz pasijas.

Izgrieziet pakāpienus, izmantojot apaļo zāģi. Esiet uzmanīgi, nepārkāpjot līnijas. Labāk pabeigt griešanu ar rokas zāģīti. Tad, izmantojot sagatavoto pasiju kā paraugu, sagatavojiet arī pārējās pasijas.

Uz pasiju rēķina nevajadzētu censties ietaupīt - tieši tās nodrošinās Jūsu kāpņu izturību. Nepieļaujiet pakāpienu ieliekšanos, jo tas veicina visas konstrukcijas sašķobīšanos.

Ar ēveli uz pasijas noslīpiniet stūrus pakāpiena un kāpiena savienojuma vietās.  

3.solis: pakāpienu un kāpienu montāža

Izgrieziet pakāpienus un kāpnes. Pievērsiet uzmanību, ka mēs izgriežas kāpnes, ņemot vērā kāpiena biezumu, neaizmirstiet ņemt vērā arī pakāpiena izcilni pār kāpienu par 20-40 mm.

Pēc tam, kad ir samontēti kāpņu kāpieni, ar skrūvēm nostipriniet pakāpienus. Pēc tam var uzsākt margu statņa un margu ierīkošanu. Tās ir nepieciešams drošākai kāpņu lietošanai.

Foto no drev-massiv.ru 

Kāpņu veidi:

а - vienlaida taisnas kāpnes;
б - divlaidu taisnas kāpnes ar starplaukumu;
в - stūrveida kāpnes ar laukumu uz stūra;
г - divlaidu П-veida kāpnes ar starplaukumu;
д - trīslaidu kāpnes ar diviem starplaukumiem;
e - vienlaidu slīpās kāpnes pie sienas;
ж - vienlaidu slīpās kāpnes taisnstūrī;
з - vītņkāpnes;
и - vienlaidu kāpnes ar pa pagrieziena pakāpieniem pamatnē un pagriezienu par 90 grādiem;
к - vienlaidu kāpnes ar pagrieziena pakāpieniem augšā un apakša un pagriezienu par 90 grādiem;
л - vienlaidu kāpnes ar pagrieziena pakāpieniem vidusdaļā un pagriezienu par 180 grādiem.
 Koka kāpņu izgatavošana un montāža

Kategorijas: Kāpnes, margas, to ierīkošana

 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote or ReģistrētiesMenu:
 
 
Tēmai atbilstošie uzņēmumi katalogā:

1 2 3 4 5 ... 7

BALLAS SIA

Artilērijas 40-21, Rīga
Mob. tālrunis:+371-29-277757, E-pasts:

TRYS KALVIAI, UAB

Vārti, žogs, kāpņu telpas Ežero g. 39, Karčemos k., Radviliškio r.
Mob. tālrunis:+370-683-24548, +370-682-63124, E-pasts:tryskalviai@yahoo.com

1 2 3 4 5 ... 7