allconstructions.com [ Lithuania (LT), Latvia (RU), Poland (PL), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info) | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Comments: 0   Views : 8155

Celtniecības darbu cenas noteikšana un novērtēšana
Drukāts 2007-02-22 17:15  

Visitor rating 5.0 / Total 5.0
 

Plānojot uzcelt, māju katram pasūtītājam ir svarīgi zināt, cik līdzekļu šim nolūkam vajadzēs.

Aptuveni noteikt plānojamo celtniecības darbu cenu var pat tad, ja projekta vēl nav. Pietiekoši zināt mājas platību un izlemt, kāda būs mājas konstrukcija un komplektācija. Ja ir sagatavots mājas projekts, precīzāku summu varēs pateikt celtniecības sabiedrība.

Kā izvēlēties būvuzņēmējus?

Bez šaubām, nebūs viegli izvēlēties arī celtniecības uzņēmumu. Varbūt jūs pievērsīsit uzmanību uz jau uzsākto celtniecību (nav obligāti tai jābūt individuālai mājai, tas var būt jebkurš cits objekts) un jums iepatikās veicamo darbu kvalitāte. Tādā gadījumā vajag sazināties ar tādiem uzņēmumiem, kuri sniegs visu nepieciešamo informāciju.

Tāpat lietderīgi būtu izmantot no paziņām saņemtās rekomendācijas, apmeklēt šīs sabiedrības celtās ēkas. Bez šaubām, vajag vērsties vairākās sabiedrībās vienlaicīgi, lai tās piedāvātu pakalpojumus: celtniecības uzņēmumi to dara bez maksas. Ja grib novērtēt un salīdzināt dažu celtniecības sabiedrību piedāvājumus, vajadzētu lūgt, lai tās sniegtu detalizētu tāmi, kurā skaidri redzams visu darbu, materiālu un mehānismu daudzums un cenas. Palūdziet, lai tās piedāvājumā pēc iespējas konkrētāk nosauktu piegādājamo materiālu nosaukumus un ražotājus.

Nākamajam mājas saimniekam, kontaktējoties ar celtniecības sabiedrībām, ietaupītos laiks, ja viņam būtu jau iepriekš sagatavots saraksts par darbu daudzumu, kur detalizēti būtu nosaukti visi darbi un materiāli, būtu izsmeļoši to apraksti, materiālu daudzums (šajā sarakstā cenas netiek norādītas). Tie būtu īpatnēji konkursa noteikumi. Darbu sarakstu var sagatavot un māju projektēt sabiedrība vai konsultatīvais uzņēmums, kas sniedz celtniecības darbu cenu pārbaudes un novērtēšanas pakalpojumus. No šī saraksta visi celtniecības uzņēmumi saņems vienādu informāciju par pasūtītāja plāniem, vajadzībām un vēlmēm. Tām radīsies daudz mazāk jautājumu, būs vieglāk sniegt piedāvājumu. Bet pasūtītājam būs vieglāk salīdzināt saņemtos piedāvājumus un izvēlēties pieņemamāko variantu.

Svarīgākie kritēriji

Vērtējot piedāvājumu, vajag pievērst uzmanību šiem kritērijiem: piedāvājuma cena, darbu izpildes termiņš, līguma noteikumi. Vērtējot cenu, vajag pievērst uzmanību tam, vai dārgākajos piedāvājumos tiek piedāvāts izmantot kvalitatīvākus materiālus. Varbūt tikai tādēļ šis piedāvājums nav lētākais? Ne vienmēr lētākais piedāvājums ir labākais.

Ne mazsvarīgākais ir darbu izpildes temps. Taču nav vērts prasīt, lai māja tiktu uzcelta divu - triju mēnešu laikā, jo steigā var tikt pārkāpta darbu tehnoloģija. Skaidrs, ka arī lēna celtniecība nogurdinās. Piemēram, 200 m2 lielas karkasa mājas celtniecības darbi reāli aizņem aptuveni sešus mēnešus, bet mūra - nedaudz ilgāk. Līgumā tāpat vajag pievērst uzmanību tiem punktiem, kas formulē pušu saistības, to atbildību, kārtību, kādā notiek norēķini par veiktajiem darbiem un strīdu risinājumu.

Kā novērtēt piedāvājumu?

Tā kā lielu celtniecības cenas daļu sastāda materiāli un darba samaksa, vērtējot būvuzņēmēja piedāvājumu, vispirms vajag pievērst uzmanību tam, lai materiālu un darbu cenas nepārsniegtu tirgus cenas (tāmē cenas tiek norādītas bez PVM). Informāciju par pamatmateriālu cenām sniegs celtniecības materiālu piegādātāji. Darbu cenas var uzzināt no uzņēmumiem, kas sniedz tos pašus pakalpojumus.

Tāpat pacentieties novērtēt materiālu daudzumu. Šeit atkal būtu lietderīgi, ja jums būtu materiālu daudzuma saraksts - konkrētās tāmes pozīcijās atliktu tikai salīdzināt cenas. Ja tāda saraksta nav, atsevišķu materiālu daudzumu var noteikt pēc rasējumiem. Piemēram, mūra, betona, javas apmetuma un siltināšanas materiālu daudzumu aptuveni nosaka, reizinot platību ar slāņa biezumu. No rasējumiem tāpat diezgan viegli var noteikti grīdas seguma, flīzīšu vai jumta seguma daudzumu. Ja rēķina aptuveni, obligāti ir jāatstāj rezerve: jāparedz atlikumi, pārlaidumi, rezerve sabojāšanas gadījumā.

Piemēram, sienu krāsošanai iekšpusē vienam kvadrātmetram vajadzēs 0,25-03 kg krāsas. Praksē gadās, ka celtniecības sabiedrības piedāvātajā tāmē ir aritmētiskas kļūdas, kas pasūtītājam nes zaudējumus. Tādēļ tās ir jāizstudē. Neprecizitātes var rasties jebkurā etapā - kā vērtējot sarežģītas tāmes pozīcijas, tā arī no pirmā acu uzmetiena viegli saprotamos punktos. Taču, ja jebkura pozīcija izskatās par lielu, nekautrējaties painteresēties pie celtniecības būvuzņēmēja (darbu meistara).

Ir vērts pievērst uzmanību tāmē norādītajiem papildus izdevumiem. Visbiežāk būvuzņēmēji savos piedāvājumos pievienotajiem izdevumiem paredz 35-50 procentus no celtnieku darba algas, sociālajai apdrošināšanai - 31 procentu no darba algas, peļņai - 5 - 7 procentus no visiem izdevumiem. Ja būvuzņēmējiem nepietiek informācijas, lai precīzi noteiktu celtniecības cenu, tad papildus izdevumos rodas papildus punkti. Visu aprēķinu tabulu noslēdz pievienotās vērtības nodoklis. Kaut arī tāda celtniecības cenas aprēķināšanas metodika tiek rekomendēta celtniecībai, kas tiek finansēta no valsts līdzekļiem, visbiežāk celtniecības uzņēmumi šo metodiku pielieto visiem objektiem. Celtniecības uzņēmums var sniegt arī citādas (sev un pasūtītājam pieņemamākas vai ērtākas) formas piedāvājumu.

Kā samazināt celtniecības izdevumus?

Samazināt celtniecības darbu izdevumus var pērkot dažus materiālus patstāvīgi. Piemēram, patstāvīgi pērkot logus un durvis, flīzītes, grīdu un jumta segumu salīdzinājumā ar celtniecības uzņēmuma piedāvāto cenu, atsevišķos gadījumos var ietaupīt 10 - 20 procentus no šo materiālu cenas. Diez vai ir vērts patstāvīgi pirkt celtniecības pamatmateriālus: betonu, javu, ķieģeļus, jo to piegādāšanai vajadzīgs speciāls transports. Jo, novērtējot transporta izdevumus, to cena visticamāk nebūs zemāka par to, ko var piedāvāt celtniecības sabiedrība.

Kā izvairīties no sadārdzināšanās un neparedzētiem darbiem?

Vislabāk, ja līgumā tiktu norādīta galīgā un nemaināmā celtniecības darbu cena, par kuru būvuzņēmējs apņemas veikt darbus. Tas garantēs pasūtītājam, ka darbi tiks izpildīti par līgumā norādīto cenu, tā vairāk nepacelsies, un paredzēto līdzekļu patiešām pietiks. Tāpat vajag vienoties par to, ja celtniecības laikā atteiksies no atsevišķiem darbiem, atbilstoši tiks samazināta celtniecības cena.

Nereti gadās, ka visus darbus nav iespējams precīzi paredzēt sakarā ar projekta maiņu celtniecības darbu laikā. Piemēram, kad plānojums iekšpusē nav līdz galam izstrādāts vai ir mainījušies apdares materiāli. Sakarā ar to rodas neparedzēti papildus darbi, kuri nav plānoti līguma noslēgšanas laikā. Tādos gadījumos tiek ieteikts vienoties ar būvuzņēmēju, lai par papilddarbiem pasūtītājam tiktu paziņots iepriekš, bet tāme tiktu mainīta un saskaņota pirms šo darbu uzsākšanas, bet ne tad, kad šie darbi jau tiek veikti vai pat jau ir pabeigti. Pretējā gadījumā var būt tā, ka papilddarbi maksās dārgāk nekā tirgus cenas, bet vienoties un skaidroties būs par vēlu.

Kā novērtēt slēptos darbus?

Celtniecības laikā tiek veikts daudz darbu, kurus nebūs iespējams pārbaudīt, jo tos slēps vēlāk veiktie darbi. Tie ir - armēšanas, hidroizolācijas un siltumizolācijas darbi. Bieži ir grūti pārbaudīt grants rakšanu, konstrukciju betonēšanu, mūrēšanu, montēšanu... Piemēram, pagraba grīdas siltumizolācijas slāņa biezumu un kvalitāti būs par vēlu pārbaudīt, ja uz tā virsmas būs uzliets betona slānis. Tāpat nav iespējams pārbaudīt mūra kvalitāti, kad siena jau ir klāta ar apmetumu.

Lai izvairītos no tādiem pārpratumiem, ieteicams apmeklēt celtniecības vietu, kamēr veiktie darbi vēl nav slēpti. Ja tas nav iespējams, vislabāk būtu algot tehniskās uzraudzības vadītāju, kurš kvalificēti un neatkarīgi pārbaudītu darbu un izmantojamo materiālu kvalitāti, atbilstību projektam, piedalītos inženiertīklu izmēģinājumos.

Vai prasība maksāt par celtniecības darbiem ir pareiza?

Vairumā gadījumu atbilstoši celtniecības darbu līgumam, darbu laikā būvuzņēmējs katru mēnesi iesniedz pasūtītājam veikto darbu aktu, pēc kura pasūtītājs maksā par darbiem. Studējot veikto darbu aktu, pasūtītājam ir vērts pievērst uzmanību tam, vai visi aktā norādītie darbi patiešām ir veikti, vai izpildīti kvalitatīvi, vai kādu punktu cena nepārsniedz piedāvājumā norādīto cenu.

Apskatot veiktos darbus, pamatojoties uz rasējumiem un izmēriem, ieteicams salīdzināt to daudzumu ar veikto darbu aktā norādīto daudzumu, atzīmēt visus aktā nosauktos darbus pamata tāmē, lai skaidri redzētu, cik un kādi darbi vēl ir jāizpilda. Tāpat salīdziniet darba, materiālu un mehānismu cenas tāmē un veikto darbu aktā. Darbus pēc šī akta apmaksājiet tikai tad, kad esat noskaidrojuši visus jautājumus un neskaidrības ar būvuzņēmēju.

Ne katram pasūtītājam ir tik vienkārši pašam novērtēt celtniecības organizācijas piedāvājumu, pārbaudīt tāmi, kaulēties par izdevīgāko cenas variantu, pārbaudīt veicamo darbu kvalitāti, pārbaudīt veikto darbu aktus. Bez tam, tas aizņem daudz laika, jo vajag savākt ļoti daudz informācijas, ja vēlas orientēties celtniecības darbu un materiālu cenu un patēriņu daudzveidībā.

Lai pasūtītājam būtu garantija, ka plānojamā celtniecība nepārsniegs tirgus cenu un līdzekļi celtniecības darbiem tiks izmantotas optimāli, vislabāk vērsties uzņēmumos, kas veic celtniecības cenu pārbaudes pakalpojumus. Tām ir pastāvīgi augoša un atjaunojama datu bāze ar vietējo un importēto celtniecības materiālu datiem, tāmju sastādīšanas datiem. Kvalificēti šo uzņēmumu speciālisti pārstāv pasūtītāja intereses celtniecības cenas un kvalitātes jautājumos visos projekta etapos.

ACA.LV


Kategorijas: Celtniecības darbi , Celtniecības izmaksu tāmes

 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote or ReģistrētiesMenu:
 
 
Tēmai atbilstošie uzņēmumi katalogā:

1 2 3