allconstructions.com [ Lithuania (LT), Latvia (RU), Poland (PL), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info) | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Atjaunots: 2011-09-28 15:40   Comments: 0   Views: 696  

Darba drošība
Drukāts 2010-12-15 00:50

Company:DARBA DROŠĪBAS CENTRS SIA
Adrese:Artilērijas 2/4-2
Atrašanās vieta:Rīga
Tālrunis:+371-67274712
Fakss:+371-67274713
Mob. tālrunis:
E-pasts:ddc @ osh.lv
Mājas lapa:www.osh.lv
Darba laiks:
All company products

MĒS PIEDĀVĀJAM :

 • Darba aizsardzības procesu(sistēmas) sakārtošanu uzņēmumā
 • Uzņēmumam nepieciešamās darba aizsardzības dokumentācijas sagatavošanu
 • Darba vides risku novērtēšanu
 • Prenentīvo pasākumu noteikšanu neatbilstību novēršanai darba aizsardzībā
 • Darba aizsardzības koordinatora pienākumu izpildi būvobjektos, tai skaitā dalībai konkursos
 • Darba aizsardzības plānu izstrādi būvobjektiem.
 • Par darba aizsardzības pasākumu īstenošanu atbildīgo personu(struktūrvienību vadītāji, darbu vadītāji, meistari, brigadieri, maiņu vecākie u.c.) apmācību un konsultēšanu
 • Darbu izpildītāju Apmācību
 • Darbinieku instruēšanu
 • Noteikto darba aizsardzības pasākumu izpildes kontroli uzņēmumā, būvobjektā
 • Darba aizsardzības auditu uzņēmumā
 • Pārstāvniecību darba aizsardzību kontrolējošās Valsts insitūcijās
 • Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanu
 • Konsultācijas darba aizsardzības un arodveselības jautājumos
 • Obligāto veselības pārbaužu organizēšanu
 • Darba vides laboratorikso mērījumu organizēšanu
 • Darba aizsardzības instrukcijas
 • Instruktāžu reģistrācijas žurnālus
 • Veidlapas, reģistrus veikto darba aizsardzības pasākumu dokumentēšanai
 • Drošības zīmes, uzlīmes, to izgatavošanu un piegādi

Izstrādājam:

 • Evakuācijas plānus objektiem
 • Rīcības plānus ugunsgēka gadījumos
 • Instrukcijas ugunsdrošībā
VEICAM:
 • Atbildīgo personu par ugunsdrošību Apmācību
 • Ugunsdzēšamo aparātu piegādi unuzstādīšanu
 • Ugunsdrošības zīmju piegādi un izvietošanu
 • Darbinieku instruēšanu ugunsdrošībā

Kategorijas: Darba drošība un ugunsdrošība, Darba drošības pasākumi, Darba drošības mācību kursi, Konsultācijas


Menu:
 
 
Tēmai atbilstošie uzņēmumi katalogā:

1 2 3

DARBA DROŠĪBAS CENTRS SIA

Darba drošības kursi, ēku sertifikācija Artilērijas 2/4-2, Rīga
Tālrunis:+371-67274712, E-pasts:[email protected]

1 2 3