allconstructions.com [ Lithuania (LT), Latvia (RU), Poland (PL), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info) | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Atjaunots: 2011-12-15 10:43   Comments: 0   Views: 90  

Zemes siltumsūkņi
Drukāts 2011-10-24 09:22

Company:POWER TERM SIA
Adrese:Krūzes iela 3
Atrašanās vieta:Rīga
Tālrunis:+371-67-893703, +371-67-616001
Fakss:+371-67-616182
Mob. tālrunis:+371-28-651353, +371-29-225632
E-pasts:oleg @ powerterm.lv
Mājas lapa:www.powerterm.lv
Darba laiks:
All company products

Līdz šim mēs lietojām dažādas apkures iekārtas - malkas, gāzes, skaidu granulu, šķīdrā kurināmā (mazuta) u.c. Tomēr apstākļos, kad palielinās energoresursu un kurināmā izmaksas, būtiski ir izvērtēt šādu iekārtu uzstādīšanas lietderīgumu. Arī no ekoloģiskā viedokļa kurināmā iekārtas nav ieteicamas, jo rada papildus degšanas produktus, piesārņojumu un palielina pieprasījumu pēc kurināmā resursiem, kas savukārt ietekmē to cenu. Tāpēc strauji attīstās jauni tehnoloģiski risinājumi, kas atbilst mūsu laika tendencēm.

Vienas no perspektīvākajām ir siltumsūkņu apkures sistēmas, kuras balstās uz dabīgās enerģijas izmantošanu. Siltumsūknis ir apkures iekārta, kas izmanto zemes virsmā uzkrāto saules vai ģeotermālo siltumenerģiju. Tehnoloģiski siltumsūknis tiek veidots kā termodinamiska sistēma, kas ļauj efektīvi izmantot šo siltumenerģiju ēku apsildei un karstā ūdens sagatavošanai, t.i., siltumsūknis veic to pašu funkciju ko kurināmā apkures iekārtas, tikai neizmantojot kurināmā resursus, kā rezultātā nerodas videi kaitīgi produkti. No ekonomiskā viedokļa siltumsūknis pašlaik ir visizdevīgākā sistēma apsildei, jo patērē tikai pievadīto elektorenerģiju, bet ēkai nepieciešamo siltumenerģiju iegūst no dabīgajiem vides resursiem. Faktiski siltumsūknis uz patērēto 1 kW elektronenerģiju iegūst 4 kW siltumenerģijas, t.i., lietderības koeficients ir 4-5. Siltumsūknis ir vienīgā apkures sistēma, kur mēs maksājam tikai par daļu no iegūtās siltumenerģijas un ietaupījumi sasniedz 75%.

 

Siltumsūkņu sistēmas patlaban tiek uzstādītas gan projektējot un būvējot jaunas ēkas, gan nomainot novecojušās apkures iekārtas jau uzceltajās ēkās. Projektējot jāņem vērā, ka siltumsūkņu sistēmas būs visefektīvākās, lietojot grīdu apsildi telpās. Arī komforta ziņā tas ir labākais risinājums, jo tempratūras sadalījums telpās būs optimāls un pieļauj dažādus dizaina variantus projektā.

Visvairāk pieprasītās pašlaik ir zemes virsmas siltumsūkņu sistēmas, kas uzstādāmas vairumā gadījumu, tomēr ir iespējams izmantot arī citus dabīgos siltumavotus, tādus kā gaiss, ūdens un ģeotermālā siltumenerģija. Šādus siltumsūkņus uzstāda mūsu firma, kas veic visus nepieciešamos būvdarbus, dod garantijas iekārtu darbībai uz ilgsošu laiku un nodrošina servisu. Tā kā siltumsūkņu sistēmu paredzamais darba laiks ir 25 gadi un vairāk, var teikt, ka siltumsūkņu sistēmām izdotie līdzekļi atmaksāsies ar uzviju un būs jūsu labākais ieguldījums.

 


Kategorijas: Siltumsūkņi
Siltumsūkņu sistēmas
Siltumsūkņu sistēmas
Zemes siltumsūkņi sistēmas
Zemes siltumsūkņi sistēmas
Zemes virsmas siltumsūkņu sistēmas
Zemes virsmas siltumsūkņu sistēmasMenu:
 
 
Tēmai atbilstošie uzņēmumi katalogā:

1 2 3 4

VOLEKS CENTRS SIA

Bērzaunes 9, Rīga
Tālrunis:+371-67-840970, E-pasts:voleks@volekscentrs.lv

1 2 3 4