allconstructions.com [ Lithuania (LT), Latvia (RU), Poland (PL), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info) | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Comments: 0   Views : 654

„Aizņemies atbildīgi!”
Drukāts 2008-09-01 11:58  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

Patēriņa kreditēšanas reklāmai tagad ir stingrākas prasības. Šādu pakalpojumu reklāmai nu ir izvirzītas analoģiskas prasības, kā alkohola un tabakas izstrādājumu reklāmai - reklāmdevējiem būs jābrīdina patērētāji par nepieciešamību aizņemties atbildīgi un nepārvērtēt savas spējas savlaicīgi pildīt kredītsaistības. Kredītu reklāmā tagad būs jāietver arī gada procentu likme.

Ministru kabinets ir nupat apstiprinājis Ekonomikas ministrijas izstrādātos MK noteikumus par patērētāja kreditēšanas līgumu, kas nosaka patērētāja kreditēšanas līgumā ietveramo informāciju; nosacījumus, kad patērētāja kreditēšanas līguma prasības var nepiemērot; gada procentu likmes aprēķinā­šanas metodi un kopējo kredīta izmaksu taisnīgu samazināšanu.

„Jauno MK noteikumu mērķis - precizēt kreditēšanas līgumos ietveramo informāciju un nodrošināt patērētāju tiesību aizsardzību, pieņemot lēmumu par vai jau slēdzot šādus līgumus", skaidro ministrijā. „Noteikumi stāsies spēkā 2008.gada 1.septembrī un aizstās iepriekš pieņemtos - Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumus Nr.257 „Noteikumi par patērētāja kreditēšanas līgumu"".

Jaunie noteikumi skars visus kredīta devējus - gan banku, gan ne-banku sektoru. Dažiem noteikumu punktiem noteikts pārejas periods, lai kredīta devēji varētu sagatavoties to izpildei. Noteikumu ievērošanu, tāpat kā līdz šim, uzraudzīs Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.

Jaunajā noteikumu projektā precizēta kreditēšanas līguma definīcija, nosakot, ka par kreditēšanas līgumu šo noteikumu izpratnē nav uzskatāmi līgumi par ilglaicīgu pakalpojumu sniegšanu vai preču piegādi, kas paredz norēķinus pa daļām. Vienlaikus precizētas gada procentu likmes un overdrafta definīcijas, padarot tās skaidrākas un viennozīmīgas. MK noteikumi tāpat papildināti ar jaunām definīcijām, piemēram, iekļautas aizdevuma procentu likmes un bezprocentu kredīta definīcijas.

Pārdomāta kredītu reklāma

MK noteikumi turpmāk noteiks stingrākas prasības patērētāju informēšanai. Līdz ar to reklāmdevējiem būs aizliegts reklāmā veicināt bezatbildīgu aizņemšanos, reklāmā būs arī jāietver brīdinājums patērētājam par nepieciešamību atbildīgi aizņemties un izvērtēt spēju atmaksāt kredītu.

Procentu likmi - obligāti!

„Kreditēšanas līgumā norādāmās informācijas saraksts jaunajos noteikumos ir papildināts ar aizdevuma procentu likmes norādīšanas pienākumu, ko nenoteica iepriekšējie noteikumi", skaidro ministrijas preses dienestā. „Tāpat papildus gada procentu likmei būs jānorāda arī pieņēmumi, kas izmantoti tās aprēķinam, lai patērētājs iegūtu pilnīgāku informāciju par izmaksām, kas iekļautas aprēķinā.".

Norādāmās informācijas apjoms līgumos ir atkarīgs no patēriņa kredīta veidiem - bezprocentu kredīti, overdrafts, kredītkaršu kredīti, īstermiņa aizdevumi līdz 3 mēnešiem. Atsevišķi izcelti ir kreditēšanas līgumi nekustamā īpašuma iegādei un līgumiem, kuru atmaksa nodrošināta ar nekustamā īpašuma hipotēku.

Gada procentu likmes aprēķins

Lai atvieglotu likmes aprēķinu, noteikumi ievieš jaunus pieņēmumus, kas izmantojami gada procentu likmes aprēķinā tādiem kredīta veidiem, kuriem līguma noslēgšanas brīdī nav zināma visa likmes aprēķinam nepieciešamā informācija. Piemēram, overdraftiem un kredītkaršu līgumu slēgšanas brīdī vēl nav zināms, kādu summu patērētājs izņems un kad un cik maksājumos to atdos. Visi aprēķinā minētie pieņēmumi būs jānorāda arī kredītlīgumā.

Galvenās izmaiņas attiecībā uz gada procentu likmes norādīšanu skar hipotekāros kredītus, bezprocentu kredītus un kredītus, kas jāatmaksā trīs mēnešu laikā - šiem kredītlīgumu veidiem gada procentu likme līgumā, kā arī šo pakalpojumu reklāmā turpmāk nebūs jānorāda. Citiem kredītu veidiem gada procentu likme līgumos un reklāmā būs jānorāda.

Rakstisks brīdinājums

Jaunie noteikumi kredīta devējam nosaka arī pienākumu informēt patērētāju par izmaiņām procentu likmēs kreditēšanas līguma darbības laikā. Savukārt patērētāja pienākums turpmāk būs rakstiski informēt kredīta devēju par vēlmi atmaksāt kredītu pirms termiņa. Tas novērsīs iespējamos pārpratumus un domstarpības pušu starpā par pirmstermiņa atmaksas veikšanas faktu un laiku.

Kompensācija par pārkreditēšanos

Atšķirībā no iepriekšējiem MK noteikumiem, jaunā redakcija ievieš kompensāciju mehānismu kreditora administratīvo izdevumu kompensēšanai, kas tieši saistīti ar kredīta saistību pildīšanu pirms noteiktā termiņa pārkreditēšanās gadījumā. Kompensācijas apjoms netiek regulēts, tomēr tam jābūt samērīgam un pamatotam. Strīda gadījumā kredīta devējam jāspēj pamatot šīs izmaksas. Visos pārējos gadījumos kompensācija par kredīta pirmstermiņa atmaksu vēl joprojām ir aizliegta.


Kategorijas: Reklāma, marketings, saziņas līdzekļi, Aizdevumi, apdrošināšana, citi finanšu pakalpojumi , Saziņas līdzekļi, Aizdevumi, kredīti

 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote or ReģistrētiesMenu:
 
 
Tēmai atbilstošie uzņēmumi katalogā:

1 2 3 4 5 ... 17

AGANDE FINANSES SIA

Tūristu 1, 2.stāvs, Saldus
Tālrunis:+371-63-823303, Mob. tālrunis:+371-29-224634, E-pasts:[email protected]

Danske Bank A/S, Filiāle Latvijā

Cēsu iela 31/8, Rīga
Tālrunis:+371-67-959599, E-pasts:[email protected]

LTB Bank

Grēcinieku ielā 22, Rīga
Tālrunis:+371-67-043510, E-pasts:[email protected]

REĢIONĀLĀ INVESTĪCIJU BANKA AS

J. Alunāna ielā 2, Rīga
Tālrunis:+371-67-508989, E-pasts:[email protected]

1 2 3 4 5 ... 17