allconstructions.com [ Lithuania (LT), Latvia (RU), Poland (PL), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info) | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Comments: 0   Views : 557

Dakšveida krāvējs. Izvēles algoritms.
Drukāts 2008-01-23 01:01  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0
Izvēlēties dakšveida krāvēju, gluži kā jebkāda cita veida industriālo aprīkojumu, ir diezgan sarežģīti, ņemot vērā variantu dažādību, ko sniedz mūsdienu tirgus. Šobrīd eksistē plašs dažādu modeļu un izpildījuma modifikāciju klāsts. Piedāvātās tehnikas trūkumus un priekšrocības ne-speciālistam ir grūti izvērtēt. Tiem, kas bieži iegādājas šādas mašīnas, sistemātiska pieeja mehānismu novērtēšanai un izvēlei atvieglos darbu, pasargājot no iespējamām kļūdām. Ārvalstu speciālisti pircējiem iesaka izstrādāt speciālo karti-shēmu un izmantot to pirms vēršanās pie dīleriem, lai izvairītos no kļūdām. Šajā shēmā jābūt atainotiem tādiem aspektiem, kā darba apstākļi, krāvēja konstruktīvās īpatnības u.c.

Protams, jāizmanto arī visas iespējas, lai mašīnas "uzvedību" ekspluatācijas gaitā noteiktu darbībā - pirms mehānisma iegādes Jūsu operatoriem jāveic izmēģinājuma brauciens, bet mehāniķiem jāizvērtē mašīnas remontējamība.

Dakšveida krāvējam pirmām kārtām precīzi jāatbilst uzdevumam, kura veikšanai tas ir paredzēts, proti, vispirms jāņem vērā, kur un kā tas tiks izmantots. Šķiet, tas ir acīmredzami, taču bieži vien krāvēja iegādi nosaka citi kritēriji, piemēram, "Tas krāvējs, kas mums jau ir, kalpo labi, tāpēc iegādāsimies vēl vienu tādu", vai "Pavaicāsim dažiem mūsu operatoriem un nopirksim to, kuru viņi ieteiks".

Operatoru padomi ir neapšaubāmi svarīgi, taču jāņem vērā arī citi, ne mazāk nozīmīgi faktori. Šodien izstāstīsim par to, kā pareizi jāizvēlas tāds dakšveida krāvējs, kas būs piemērots tieši Jums. Lai vienkāršotu izvēles algoritma aprakstu, izskatīsim tikai klasiskos dakšveida krāvējus ar pretsvaru, taču daudzas rekomendācijas var tikt attiecinātas arī uz citu veidu krāvējiem, lai gan izvēles gaitā būs jāņem vērā arī specifiskās prasības.

Zemāk izklāstīti vispārējā rakstura faktori, kas jānosaka vai jāizvērtē. Tos var apkopot vienotā tabulā un izmantot par pamatu pārrunās ar dīleriem un tehnikas pārdevējiem. Iespējams, Jums netiks sniegts vienots risinājums, taču ievērojot šos ieteikumus, Jūs varēsiet izmantot būtiskākos padomus un izvēlēties dakšveida krāvēju, kas vislabāk atbildīs uzdevumiem, kura veikšanai tas tiek iegādāts.

Darba apstākļu izvērtēšana

Izvēles faktoru analīze jāsāk ar fizisko apstākļu novērtējumu, kuros krāvējs strādās. Ja ir iespējams, nosakiet, kādi ekspluatācijas apstākļi krāvēju sagaida turpmākajos 3-5 gados. Dakšveida krāvējs parasti kalpo 6-8 gadus, taču daudziem uzņēmumiem tā kalpošanas laiku izdodas divkāršot vai vēl vairāk paildzināt.

Īpaša uzmanība jāvelta trases raksturam un grīdas (ceļa) segumam, pa kuru pārvietosies krāvējs: tieši tas nosaka riepu izvēli un mašīnas produktivitāti, operatora darba apstākļus, kravas pārvadāšanas nosacījumus (piemēram, kratīšanas rašanos) un citus faktorus. Ja krāvējs tiek darbināts bīstamā ražošanā, tam jābūt nodrošinātam ar speciālo izpildījumu.

Ekspluatācijas nosacījumi

 • Telpā:

- kraušanas estakāde, platforma (kravas automašīnu, vilcienu vagonu iekraušana/izkraušana);

- preču noliktavas (augšējo plauktu, sastatņu augstums);

- ražošanas telpas;

- grīdas segums.

 • Ārpus telpas:

- betona segums;

- asfalts;

- grants;

- dubļi;

- zonas, kas pārsegtas ar nojumi (pārsegumu augstums);

- šķēršļu un traucēkļu neesamība no augšpuses.

Apkārtējās vides apstākļi:

- mitrums;

- netīrumus veicinošo vielu klātbūtne;

- bīstama ražošana;

- sanitārie apstākļi;

- ventilācija.

Telpu raksturojumi:

- Pārsegumu minimālais augstums;

- durvju parametri;

- eju minimālais platums;

- masas ierobežojumi (lifti un grīdas telpās).

Rampas un slīpumi:

- Nelīdzenumi, dangas;

- citi šķēršļi.

Kravas raksturojumi

Līdz ar maksimālās celtspējas noteikšanu jāņem vērā arī transportējamo kravu smaguma centra izmēri un stāvoklis. Ja smaguma centrs ir virs standarta izmēriem 610 mm, kas tiek izmantots nominālās krāvēja vestspējas aprēķināšanā, tad pēdējā ir jāpārrēķina. Tāpat jāatceras, ka ierīkojot papildus celtspēju veicinošus līdzekļus, mašīnas pieļaujamā derīguma slodze samazinās, tāpēc jāizvēlas jaudīgāks krāvējs. Tādējādi šajā sadaļā jāizvērtē:

- kravu izmēri;

- kravu smaguma centru stāvoklis;

- kravu veidi (paletes, tērauda paliktņi, ruļļi, dzelzs mucas u.c.);

- vai Jums ir nepieciešami papildus vestspēju veicinošie līdzekļi;

- kravu masa;

- kraušanas augstums;

- speciālās prasības transportēšanas gaitā (kravas trauslums vai neizturīgums, virsmu raksturojumi u.c.)

Ekspluatācijas režīms

Dažos gadījumos krāvējus izmanto tikai pāris reizes dienā, citos savukārt operatoriem tie jādarbina teju nepārtraukti vairākas maiņas pēc kārtas. Šādas atšķirības ekspluatācijas slodzē nosaka arī dažādas prasības pret mašīnu. Pārliecinieties, ka krāvējs atbilst darba apstākļiem, kuros to plānots izmantot. To noteikt palīdzēs sekojošie fakti:

- maiņu skaits dienā, darba stundas vienā maiņā, darba dienu skaits nedēļā;

- ekspluatācijas intensitāte (viegli, vidēji smagi un smagi apstākļi).

Markas izvēle

Vairums kompāniju savu krāvēju parku labprāt unificē, ko var izskaidrot ar vairākiem iemesliem: operatori pierod pie noteiktā vadības aprīkojuma; tehniskās apkalpes darbs jau ir labi zināms mehāniķiem; ir pozitīva pieredze šīs markas krāvēju izmantošanā iepriekš; labi attīstīti ir sakari ar dīleriem, tādējādi nodrošinot labu tehnisko atbalstu. Tāpēc izvēloties krāvēju, mums jānoskaidro:

 • laicīgās un kvalitatīvās mašīnas servisa apkopes iespējamība;
 • rezerves daļu pieejamība (pietiekošs daudzums dīlera noliktavās);
 • operatoru vēlmes noteiktās markas izvēlē;
 • noteiktā dīlera izvēle (dīlera uzņēmuma atrašanās vieta atrodas netālu);
 • aprīkojuma parka standartizācijas iespējamība.
Dakšveida krāvēja tips

Dažu darbu veikšanai raksturīgos apstākļos var būt izmantoti tikai konkrētā tipa krāvēji. Piemēram, elektriskie krāvēji neder ilgstošai izmantošanai ārpus telpām; krāvēji ar iekšdedzes dzinēju reti tiek intensīvi izmantoti telpās; sprādzienbīstamā vidē nepieciešami būs speciālā izpildījuma krāvēji u tml. Sīkāk krāvēju tipus var iedalīt sekojošās sadaļās:

 • operators mašīnu darbina stāvus;
 • operators mašīnu darbina sēžot;
 • elektriskais krāvējs - ar trīs vai četriem riteņiem;
 • krāvējs ar iekšdedzes dzinēju - kā degviela var kalpot sašķidrinātā naftas gāze, sašķidrinātā dabasgāze, benzīns, dīzeļdegviela;
 • riepas - vienlaidu gumijas vai pneimatiskās riepas;
 • īpašo uzdevumu krāvēji - ar augstu caurejamību, speciālā izpildījumā;
 • citi.

Tehniskie raksturojumi

Krāvēja komponenti un mezgli lielā mērā nosaka tā tehniskās iespējas. Tā, riepām jāatbilst ceļa seguma īpatnībām. Šāds šķietams sīkums nosaka, vai krāvējs spēs veiksmīgi funkcionēt. Spēkrata apgriešanās rādiusam un kravas izmēriem jāatbilst minimālam eju platumam telpās. Lielāks dakšveida krāvēja celšanas augstums var būt nepieciešams, iekraujot paletes divos līmeņos kravas furgonos vai vilcienu vagonos. Izdevumus uz dakšu sānu nobīdes mehānisma ierīkošanu var ātri vien atpelnīt, pateicoties krāvēja produktivitātes palielinājumam, kas arī veicinās darba drošības līmeni. Līdz ar darbības ātruma pieaugumu var palielināties produktivitāte, taču arī samazināsies darba drošība. Pateicoties tiristoru hidraulisko orgānu laidenākai darbībai, risks sabojāt kravu krasi mazinās. Protams, praktiski par jebkuru tehnisko risinājumu, kas padara darbu ar mašīnu ērtāku un efektīvāku, jāmaksā, tādēļ izvēloties mehānismu, jāmeklē optimālā vēlamo krāvēja īpašību un tā cenas attiecība. Galvenie parametri, kas jāakcentē šajā sadaļā, ir:

 • maksimālā kravas celtspēja;
 • nominālā kravas celtspēja;
 • manevrējamība (apgriešanās rādiuss, minimālais ejas platums krāvējam ar kravu);
 • kravas pacelšanas masts (augstums situācijā, kad masts ir pilnībā izvirzīts; dakšu mehānisma pacelšanas augstums; masta sekciju skaits; izteikts mastu slīpums, palielināts mehānisma pacelšanas augstums, dakšu regulēšanas piedziņa);
 • dakšu garums un tips;
 • ritošās daļas tips;
 • elektriskais dzinējs (maiņstrāvas vai līdzstrāvas, spriegums, akumulatoru bateriju tipizmērs un tilpums, to noņemšanas veids - no augšpuses vai sāniem, elektriskā dzinēja suku nodiluma indikatora klātbūtne);
 • iekšdedzes dzinējs (jauda, marka) ;
 • kustības ātrums (priekšupgaitā ar maksimālo slodzi, atpakaļgaitā ar maksimālo slodzi);
 • dakšu pacelšanas un nolaišanas ātrums (ar slodzi);
 • maksimālā pieļaujamā pacelšana (ar slodzi);
 • spēka ietekme ar jūgkāsi;
 • kustības virziena vadības rīki (pedāļi, kloķi);
 • hidraulisks aprīkojums;
 • vadības rīki (rokas, tiristoru vai tranzistoru).


Ergonomika

Dakšveida krāvēja ergonomikai tiek piedēvēta arvien lielāka nozīme, taču ne vienmēr izdodas rast optimālo risinājumu. Lūk, tipiskie piemēri. Operatori parasti labprātāk izvēlās mīkstās riepas, kuras ir diezgan neizturīgas pret nodilumu, tādēļ arī neizdevīgas. Gara auguma operatoriem piemērotie vadības rīki var būt gluži nepiemēroti augumā mazākam kolēģim. Operatoriem, kuriem darba gaitā bieži nākas atstāt krāvēju, var izteikt vēlmi strādāt stāvus, nevis sēžot mašīnā. Dažas detaļas, kas ir jāņem vērā ērtu darba apstākļu nodrošināšanā:

 • pārredzamība;
 • vadības rīki (sviras, taustiņu slēdži, džoistiki);
 • operatora sēdēšanas ērtības (atbalsts mugurai, elkoņiem);
 • sēdekļa regulēšanas iespējas, stūres iekārta, vadības panelis operatora darba vietā;
 • trokšņu un vibrācijas līmenis darba gaitā;
 • laidenums un citi darbību raksturojumi;
 • ērtums un iekāpšanas/ izkāpšanas vieglums krāvēja kabīnē;
 • kabīne (atvērta vai slēgta tipa; brīvā telpa);
 • apkure;
 • gaisa kondicionēšana.

Papildus aprīkojums

Dažkārt papildus aprīkojuma iegāde, kas tiek piedāvāta pēc izvēles, var būt izdevīga, atšķirībā no situācijām, kas tas ir absolūti nevajadzīgs. Vajadzības pēc tā varat noteikt vienīgi Jūs un Jūsu operatori. Šeit minēsim tikai dažus piemērus no diezgan plaša papildus aprīkojuma klāsta saraksta, ko parasti piedāvā vairums krāvēju pārdevēju.

 • Maināmie uzkarināmie darba rīki.
 • Apgaismes ierīces .
 • Signāli, avārijas signalizācija.
 • Ugunsdzēšanas iekārtas.
 • Kravas stabilizācijas sistēmas.
 • Kravas celtspējas indikators.
 • Drošības jostas un stiprinājumi.
 • Plātne kravas atbalstam.

Remontējamība


Pirms galīgā lēmuma pieņemšanas iekārtas iegādes jautājumā, ieteicams konsultēties ar Jūsu remonta dienesta darbiniekiem. Būtu noderīgi izvērtēt darbizlietojuma apjomus jaunā krāvēja plānotai regulārai tehniskai apkopei. Turklāt speciālistiem jaunā iekārta jāpārbauda arī pēc tehniskās apskates kartes, kas izveidota uz iepriekšējo modeļu pamata: šajā gadījumā varēs noteikt virkni neskaidrību, kas var rasties iegādātās mašīnas ekspluatācijas gaitā. Šajā sadaļā jāizskata sekojošie jautājumi:

 • mezglu un agregātu pieejamība (paneļa demontāža, elektriskā dzinēja suku nomaiņa, pieeja dzinējam un elektromagnētiskiem iedarbinātājiem);
 • hidraulisks aprīkojums (marka, vadības rīki);
 • pagriešanās asis/ vietas, kas visvairāk pakļautas nodiluma riskam;
 • masts (rullīši un to centrēšana);
 • filtru un eļļošanas punktu atrašanās vietas;
 • paredzamais laika patēriņš regulārai tehniskai apskatei;
 • ieteicamais tehniskās apkopes periodiskums;
 • garantija;
 • ražotāja (dīlera) tehniskais atbalsts;
 • rezerves daļu pieejamība;
 • komponentu un mezglu pieejamība.

Pārbaudes
Būtu labi, ja jauno krāvēju varētu izmēģināt darbībā tieši Jūsu uzņēmumā, taču tas diemžēl nav vienmēr iespējams. Izmēģinājumu var aizvietot ar citas kompānijas apmeklējumu, kur tiek izmantoti šādi krāvēji vai arī ar krāvēju izmēģinājumiem dīlera teritorijā. Jo vairāk izmēģinājumu veiks Jūsu operatori un mehāniķi, jo labāk.

Jebkurā gadījumā pieņemot lēmumu par krāvēja iegādi, jāņem vērā arī mehāniķu un operatoru viedoklis. Secinājumi par to, kādiem raksturojumiem (parametriem) jāatbilst mašīnai, kādai komplektācijas tai jābūt, jāveic saskaņā ar daudziem faktoriem, kas ļaus Jums iegādāties augstas produktivitātes iekārtu, kas kalpos Jums krietnu laiku.

Pēc ārvalstu preses materiāliem sagatavojis S.Protasovs
Avots: Žurnāls Noliktava un tehnikа

Kategorijas: Celtniecības tehnika, iekārtas, darbarīki , Transporta pakalpojumi , Pacelšanas un transportēšanas mašīnas, mehānismi un to noma, hidraulika, Pārvadāšana, pārcelšana, krāvēju pakalpojumi

 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote or ReģistrētiesMenu:
 
 
Tēmai atbilstošie uzņēmumi katalogā:

1 2 3 4 5 ... 32

SWECON SIA

Granīta 13, RĪGA, Rīga
Tālrunis:+371-67-813855, E-pasts:

WIRTGEN LATVIA SIA

Ādažu 28, Bukulti, Garkalnes nov, Rīga
Tālrunis:+371-29-287420, E-pasts:[email protected]

1 2 3 4 5 ... 32