allconstructions.com [ Lithuania (LT), Latvia (RU), Poland (PL), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info) | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Comments: 0   Views : 14930

Transports un tā klasifikācija
Drukāts 2008-02-13 14:04  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

Transports ir būtisks loģistikas sistēmas posms. Transports ir materiālās ražošanas nozare, kas nodrošina cilvēku un kravu pārvadājumus.

Transportam jāpiemīt virknei nepieciešamo īpatnību un jāatbilst noteiktām prasībām nolūkā veidot inovatīvās kravu iekraušanas un sadalīšanas sistēmas. Transportam vispirms jābūt pietiekoši plastiskam, lai spētu nodrošināt pārvadāšanas procesu, kas ik nedēļu vai pat ik dienas tiek pakļauts koriģēšanai, tam tāpat jāgarantē bieža un nepārtraukta kravu piegāde dažādos nesaistītos punktos, noteikti jāspēj pilnībā apkalpot klientūru, lai izvairītos no pārtraukumiem uzņēmumu darbā vai deficīta pasūtītāja pusē. Transportam vienlaicīgi jābūt spējīgam pārvadāt nelielās kravu partijas pēc neilgiem laika sprīžiem, atkarībā no lietotāja mainīgām prasībām un mazseriju ražošanas nosacījumiem.

Transportu var atspoguļot sistēmas veidā, kurā ietilpst divas apakšsistēmas: sabiedriskās izmantošanas transports un transports, kas nav paredzēts publiskai lietošanai.

Sabiedriskās izmantošanas transports ir tautsaimniecības nozare, kas apmierina visu tautsaimniecības sfēru vajadzības pēc kravu un pasažieru pārvadājumiem. Sabiedriskās izmantošanas transports apkalpo apgrozības sfēru un iedzīvotājus. To bieži dēvē arī par maģistrālo transportu (no maģistrāle - galvenā līnija sistēmā, šajā gadījumā satiksmes ceļu sistēmā).

Transports, kas nav paredzēts publiskais lietošanai, ir iekšējās ražošanas transports, kā arī visu veidu transportlīdzekļi, kas pieder ar transportēšanu nesaistītām organizācijām, un lielākoties ietilpst ražošanas sistēmu sastāvā.
Tiek izšķirti vairāki galveni transporta veidi:

  • dzelzceļa;

  • jūras;

  • iekšzemes ūdens (upes);

  • automobiļu;

  • gaisa;

  • cauruļvadu.

Katram transporta veidam piemīt noteiktas īpatnības no loģistikas menedžmenta viedokļa, kā arī priekšrocības un trūkumi, kas nosaka tā izmantošanas iespējas loģistikas sistēmā.

Dzelzceļa transports. Priekšrocības: augstas transportēšanas un caurlaides spējas, neatkarība no klimata, gadalaika un diennakts laika, spēja efektīvi organizēt iekraušanas-izkraušanas darbu izpildi. Relatīvi zemie tarifi, būtiskas atlaides tranzītam, liels kravu piegādes ātrums uz lielākiem attālumiem. Trūkumi: ierobežots transportētāju skaits, lieli kapitālieguldījumi ražošanas tehniskajā bāzē, augsts materiālietilpīgums un enerģijas patēriņš, ierobežota pieejamība pārdošanas (patērēšanas) galapunktiem, nepietiekoša kravu drošība.

Jūras transports. Priekšrocības: starpkontinentālo pārvadājumu iespējas, zemas pārvadājumu pašizmaksas lielo attālumu gadījumā, augstas transportēšanas un caurlaides spējas, nelielas kapitālinvestīcijas. Trūkumi: pārvadājumu ierobežotība, neliels piegādes ātrums (laiks tranzītam), atkarība no ģeogrāfiskiem, navigācijas un laika faktoriem, nepieciešamība organizēt sarežģītu pasta infrastruktūru, stingras prasības pret kravu iepakošanu un nostiprināšanu, retas nosūtīšanas.

Iekšzemes (upes) transports. Priekšrocības: augstas transportēšanas spējas dziļās upēs un ūdenstilpnēs, nelielas pārvadājumu pašizmaksas, nelieli kapitālieguldījumi. Trūkumi: pārvadājumu ierobežotība, neliels kravu piegādes ātrums, atkarība no upju un ūdenstilpņu gultņu nelīdzenuma, navigācijas faktoriem, nepietiekoša pārvadājumu drošība un kravu drošība.

Automobiļu transports. Priekšrocības: augsta pieejamība, iespēja piegādāt preci "no durvīm līdz durvīm", augstas manevrēšanas spējas, plastiskums, dinamiskums, iespējas izmantot dažādus piegādes maršrutus un shēmas, augsts kravas drošības līmenis, iespējas nosūtīt kravu nelielās partijās, plašas atbilstošā pārvadātāja izvēles iespējas. Trūkumi: zema produktivitāte, atkarība no laika apstākļiem un ceļu stāvokļa, salīdzinoši augstas pašizmaksas pārvadājumiem uz attālākiem reģioniem, nepietiekošs ekoloģiskums, izkraušanās steidzamība, neliela kravu celtspēja.

Gaisa transports. Priekšrocības: maksimālais kravu piegādes ātrums, drošība, iespējamība sasniegt attālus reģionus. Trūkumi: augstas pašizmaksas, salīdzinot ar citiem transprotlīdzekļu veidiem-augstākie tarifi, liels kapitāla patēriņš, materiālietilpīgums un enerģijas patēriņš, atkarība no laika apstākļiem.

Cauruļvadu transports. Prieksŗocības: nelielas pašizmaksas, augsta caurlaides spēja, kravas drošība, neliels kapitāla patēriņš. Trūkumi: ierobežota kravu dažādība (gāze, naftas produkti, izejmateriālu emulsijas), transportējamo kravu nelielu apjomu nepietiekoša pieejamība.

examen.od.ua


Kategorijas: Transporta pakalpojumi , Ekspedīcijas un muitas noliktavu pakalpojumi

 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote or ReģistrētiesMenu:
 
 
Tēmai atbilstošie uzņēmumi katalogā:

1 2 3 4 5 ... 17

BEWESHIP LATVIA SIA

Mellužu iela 1, Rīga
Tālrunis:+371-67-464972, +371-67-464983, E-pasts:[email protected]

DSV TRANSPORT SIA

Krustpils 31, Rīga
Tālrunis:+371-67-100701, E-pasts:[email protected]

ANNO 2000 SIA

Tilta 5-14, Rīga
Tālrunis:+371-67-371184, Mob. tālrunis:+371-29-408250, E-pasts:[email protected]

ARCO TRANSPORT SIA

Ezera 22, Rīga
Tālrunis:+371-67-356238, E-pasts:[email protected]

HRX SIA

Ausekļu iela 9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, Rīga
Tālrunis:+371-67-505969, +371-67-505967, Mob. tālrunis:+371-29-253903, E-pasts:[email protected]

NOMA.LV SIA

Tērbatas 78 , Rīga
Tālrunis:+371-67-186267, Mob. tālrunis:+371-29-120269, E-pasts:[email protected]

SPEDAIR SIA

Starptautiskā lidosta "Rīga", Rīga
Tālrunis:+371-67-009114, E-pasts:[email protected]

1 2 3 4 5 ... 17