allconstructions.com [ Lithuania (LT), Latvia (RU), Poland (PL), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info) | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Atjaunots: 2013-05-07 10:52   Comments: 0   Views: 511  

Epoksīdu špaktele EPOTEP
Drukāts 2010-05-25 12:41

Company:STAFOR SIA
Adrese:Kuldīgas iela 53a
Atrašanās vieta:Rīga
Tālrunis:+371-67-603399
Fakss:+371-67-603399
Mob. tālrunis:+371-29-219954
E-pasts:info @ stafor.lv
Mājas lapa:www.stafor.lv
Darba laiks:
All company products

Divkomponentu epoksīdu tepe paredzēta dažādu virsmu  metāla, keramikas, plastmasas (izņemot PE), betona, koka virsmu izlīdzināšanai, plaisu, salaidumu un šuvju aizpildīšanai, kā arī dažādu materiālu salīmēšanai. Tepei piemīt liela mehāniskā stiprība, laba adhēzija un ķīmiskā noturība agresīvās vidēs. Tepe sastāv no A komponenta - pamatmasas un B komponenta - cietinātāja, kas komplektēti sajaukšanai paredzētajās attiecībās.

LIETOŠANA: apstrādājamām virsmām jābūt tīrām, sausām un attaukotām. Nepieciešamības gadījumā virsmas jānotīra ar spirtu vai acetonu. Sevišķi gludas un spīdīgas virsmas pirms pārklāšanas apstrādā ar smilšpapīru līdz tās kļūst matētas. A un B komponentus rūpīgi sajauc, ievērojot proporciju A: B = 10:1 (pēc svara). Pēc komponentu samaisīšanas tepe jāizstrādā 30 minūšu laikā, pretējā gadījumā neizlietotā tepe sacietēs. Tepi uzklāj ar špateļlāpstiņu un izlīdzina ar ziepjūdenī samērcētu špateli. Tepe sacietē 2 - 4 stundu laikā, atkarībā no temperatūras  zemās temperatūrās tepe cietē lēnāk. Maksimālo cietību tepe sasniedz pēc 24 stundām. Sacietējušu tepējumu var apstrādāt - slīpēt, krāsot.

DROŠĪBAS PASĀKUMI: Strādāt labi vēdināmās telpās. Centieties izvairīties no tieša tepes kontakta ar ādu un acīm, ja tepe nokļuvusi uz ādas  noņemiet to ar salveti un nomazgājiet siltā ūdenī ar ziepēm.

BĪSTAMĪBAS KLASIFIKĀCIJA: SATUR: epoksīdu sveķus un dietilēntriamīnu. R 36/38-kairina acis un ādu. R 43-iespējama sensibilizācija kontaktā ar ādu. R 51/53-kaitīgs ūdens organismiem. S 2-sargāt no bērniem. S 28-saskaroties ar ādu, nekavējoties nomazgāt ūdeni un ziepēm. S 37/39-strādājot lietot gumijas cimdus un aizsargbrilles.

A KOMPONENTS: SATUR: epoksīdu sveķus. FRĀZES: R36/38-kairina acis un ādu. R43-iespējama sensibilizācija kontaktā ar ādu. R51/53-kaitīgs ūdens organismiem. S2-sargāt no bērniem. S28-saskaroties ar ādu, nekavējoties nomazgāt ar ūdeni un ziepēm. S37/39-strādājot lietot gumijas cimdus un aizsargbrilles.

B KOMPONENTS: SATUR: dietilēntriamīnu. FRĀZES: R21/22-bīstams nonākot saskarē ar ādu un norijot. R34-rada apdegumus. R43-saskaroties ar ādu var izraisīt paaugstinātu jutīgumu. S26-nokļūstot acīs tās tūlīt skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisko palīdzību. S36/37/39-izmantot piemērotu aizsargapģērbu, aizsargcimdus un acu/sejas aizsargu. S45-nelaimes gadījumā, vai jūtot veselības traucējumus nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību.


Kategorijas: Apmetumi, tepes, līmes, hermētiķi


Menu:
 
 
Tēmai atbilstošie uzņēmumi katalogā:

1 2 3 4