allconstructions.com [ Lithuania (LT), Latvia (RU), Poland (PL), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info) | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Atjaunots: 2013-05-07 10:54   Comments: 0   Views: 514  

Epoksīdu līme EPOLIM
Drukāts 2010-05-25 12:40

Company:STAFOR SIA
Adrese:Kuldīgas iela 53a
Atrašanās vieta:Rīga
Tālrunis:+371-67-603399
Fakss:+371-67-603399
Mob. tālrunis:+371-29-219954
E-pasts:info @ stafor.lv
Mājas lapa:www.stafor.lv
Darba laiks:
All company products

Divkomponentu epoksīdu līme paredzēta dažādu materiālu - metālu, koka, keramikas, stikla salīmēšanai un kā aizsarglakas vai aizsargkrāsu slānis, kā arī špaktelēšanai. Līmei piemīt augsta mehāniskā stiprība, ķīmiskā noturība agresīvās vidēs un lieliska adhēzija. Līme sastāv no A komponenta - pamatmasas un B komponenta - cietinātāja, kas komplektēti sajaukšanai paredzētās proporcijās.

LIETOŠANA: Salīmējamām virsmām jābūt tīrām, sausām un attaukotām. Nepieciešamības gadījumā tās jānotīra ar acetonu. Sevišķi gludas un spīdīgas virsmas vēlams apstrādāt ar smalku smilšpapīru. A un B komponentus sajauc attiecībā 4: 1 un rūpīgi samaisa. Pēc sajaukšanas līme jāizlieto 30 minūšu laikā. Līme pilnīgi sacietē 6 - 24 stundu laikā.

DROŠĪBAS PASĀKUMI: Strādāt labi vēdināmās telpās. Centieties izvairīties no tieša līmes kontakta ar ādu un acīm, ja līme nokļuvusi uz ādas - noņemiet to ar salveti un nomazgājiet kontakta vietu ar ūdeni ar ziepēm.

BĪSTAMĪBAS KLASIFIKĀCIJA: SATUR: epoksīdu sveķus un dietilēntriamīnu. R 36/38-kairina acis un ādu. R 43-iespējama sensibilizācija kontaktā ar ādu. R 51/53-kaitīgs ūdens organismiem. S 2-sargāt no bērniem. S 28-saskaroties ar ādu, nekavējoties nomazgāt ūdeni un ziepēm. S 37/39-strādājot lietot gumijas cimdus un aizsargbrilles.

A KOMPONENTS: SATUR: epoksīdu sveķus. FRĀZES: R36/38-kairina acis un ādu. R43-iespējama sensibilizācija kontaktā ar ādu. R51/53-kaitīgs ūdens organismiem. S2-sargāt no bērniem. S28-saskaroties ar ādu, nekavējoties nomazgāt ar ūdeni un ziepēm. S37/39-strādājot lietot gumijas cimdus un aizsargbrilles.

B KOMPONENTS: SATUR: dietilēntriamīnu. FRĀZES: R21/22-bīstams nonākot saskarē ar ādu un norijot. R34-rada apdegumus. R43-saskaroties ar ādu var izraisīt paaugstinātu jutīgumu. S26-nokļūstot acīs tās tūlīt skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisko palīdzību. S36/37/39-izmantot piemērotu aizsargapģērbu, aizsargcimdus un acu/sejas aizsargu. S45-nelaimes gadījumā, vai jūtot veselības traucējumus nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību.


Kategorijas: Apmetumi, tepes, līmes, hermētiķi


Menu:
 
 
Tēmai atbilstošie uzņēmumi katalogā:

Latvija

1 2 3 4