allconstructions.com [ Lithuania (LT), Latvia (RU), Poland (PL), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info) | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Būvniecības izmaksas augušas

Comments: 0   Views : 14

Būvniecības izmaksas augušas
Drukāts 2014-04-29 21:51  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

Šā gada martā, salīdzinot ar februāri, būvniecības izmaksu līmenis Latvijā pieauga par 1,3%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati.

Mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas palielinājās par 1,7%, būvmateriālu cenas - par 1,1% un strādnieku darba samaksa - par 0,9%.
Salīdzinot ar iepriekšējā gada martu, būvniecības izmaksas palielinājāspar 1,1%. Strādnieku darba samaksa pieauga par 2%, mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas - par 1,0% un būvmateriālu cenas - par 0,8%.

Šā gada 1.ceturksnī, salīdzinot ar 2013.gada 1.ceturksni, būvniecības izmaksas palielinājās vidēji par 0,5%.Strādnieku darba samaksa pieauga par 2,2%, būvmateriālu cenas - par 0,4%. Izmaksas mašīnu un mehānismu uzturēšanai un ekspluatācijai kritās par 0,4%.

2014.gadā datus par būvniecības resursu cenām sniedz ap 180 būvuzņēmumu un ap 30 tirdzniecības uzņēmumu. Būvizmaksu indeksa aprēķinos tiek izmantotas būvmateriālu cenas, ko uzņēmumi sniedz rūpniecības ražotāju un importa cenu indeksu aprēķiniem.

Cenu apsekojuma izlasē iekļauti būvuzņēmumi, kam 2013. gadā bija lielākais pašu spēkiem veiktais būvdarbu apjoms. 64% no apsekotajiem uzņēmumiem pašu spēkiem veikto darbu apjoms pārsniedza 1,4 milj. eiro gadā, no tiem 20% uzņēmumu darbu apjoms bija virs 7 miljoniem eiro gadā. Tirdzniecības uzņēmumu atlases kritērijs ir to apgrozījuma lielums un specializācija. 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote or ReģistrētiesMenu: