allconstructions.com [ Lithuania (LT), Latvia (RU), Poland (PL), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info) | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Celtniekiem pieaugusi darba samaksa

Comments: 0   Views : 9

Celtniekiem pieaugusi darba samaksa
Drukāts 2014-07-06 18:26  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

Maijā, salīdzinot ar aprīli, būvniecības izmaksas Latvijā pieauga par 0,1%. Strādnieku darba samaksa pieauga par 1,4%, bet būvmateriālu cenas un mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas pazeminājās par 0,1%.

Salīdzinot ar iepriekšējā gada maiju, vidējais būvniecības izmaksu līmenis būtiski nemainījās. Strādnieku darba samaksa pieauga par 4,0%, mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas - par 0,9%, bet būvmateriālu cenas samazinājās par 1,7%.

2014.gadā datus par būvniecības resursu cenām sniedz ap 180 būvuzņēmumu un ap 30 tirdzniecības uzņēmumu. Turklāt būvizmaksu indeksa aprēķinos tiek izmantotas arī būvmateriālu cenas, ko uzņēmumi sniedz rūpniecības ražotāju un importa cenu indeksu aprēķiniem.

Cenu apsekojuma izlasē iekļauti būvuzņēmumi, kam 2013.gadā bija lielākais pašu spēkiem veiktais būvdarbu apjoms. 64% no apsekotajiem uzņēmumiem pašu spēkiem veikto darbu apjoms pārsniedza 1,4 milj. eiro (1 milj. latu) gadā, no tiem 20% uzņēmumu darbu apjoms bija virs 7 milj. eiro (5 milj. latu) gadā. Tirdzniecības uzņēmumu atlases kritērijs ir to apgrozījuma lielums un specializācija. 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote or ReģistrētiesMenu: