allconstructions.com [ Lithuania (LT), Latvia (RU), Poland (PL), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info) | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Valmieras reģions

Comments: 0   Views : 556

Valmieras reģions
Drukāts 2007-05-04 16:51  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0
Valmieras pilsētas būvvalde:

Vad.arh.Jolanta Brūniņa
Būvinsp.Juris Mellēns

Rīgas 50, Valmierā, LV-4201
t.42 07854, fax 42 07856


Valmieras rajona būvvalde:

Vad. Ilga Kokareviča
Būvinsp. Ainārs Pāpe
Arh.Maiga Krišāne

Rīgas 50, Valmierā, LV-4201
t.42 22713, fax 4222601


Valmieras pagasta būvvalde:

Vad. Rasma Liepiņa
Būvinsp. Ainārs Pāpe

Vanagu 4, Valmieras pagasts, LV-4219
t.4238232, fax 4238257


Valkas rajona būvvalde:

Vad.arh. Sarmīte Spuldzeniece
Būvinsp. Uldis Straume

Semināra 9, Valka, LV-4701
t.47 07492, fax 47 07491

Dārza 5, Smiltene, LV-4729
t./fax 47 73576


Cēsu pilsētas būvvalde:

Vad.arh.Jānis Zlaugotnis
Būvinsp. Viesturs Krastiņš

Raunas 4, Cēsis, LV-4101
t.4123642, fax 4124571


Cēsu rajona būvvalde:

Vad. arh.Juris Jaunozols
Būvinsp. Jānis Mednis

Bērzaines 5, Cēsis, LV-4101
t.4122233, fax 4122238


Limbažu pilsētas būvvalde:

Vad.arh. Ingūna Jekale
Būvinsp.Marģers Kleinbergs

Burtnieku 4,Limbaži, LV-4000
t.4023013


Limbažu pagasta būvvalde:

Vad.arh.Inese Garoza
Būvinsp. Marģers Kleinbergs

Rīgas 16, Limbaži, LV-4001
t.4070595, fax. 4070599


Alojas pilsētas ar lauku terit. (Staiceles, Braslavas pagasti) būvvalde:

Vad.arh. Inese Garoza
Būvinsp. Marģers Kleinbergs

Jūras 13, Aloja, LV-4064
t.40 31505


Vidrižu pagasta būvvalde:

Vad.būvinsp. Mārtiņš Kukemilks
Arh. Ilgvars Salmanis

Vidrižu pagasta valde, LV-4013
t.40 62303, fax 40 62295


Lēdurgas pagasta būvvalde:

Vad.arh. Inese Garoza
Būvinsp. Mārtiņš Kukemilks

Lēdurgas pagastvalde, LV-4012
t.4064539, fax 4062358


Katvaru pagasta būvvalde:

Arh. Inese Garoza
Būvinsp. Valdis Andersons

Katvaru pagasts, Liepu –5, LV-4061
t.40 50411, 4070595


Brīvzemnieku pagasta būvvalde:

Arh. Inese Garoza
Būvinsp. Valdis Andersons

Limbaži,Brīvzemnieku pagasts, LV-4063
t.40 34296, 4070595


Umurgas pagasta būvvalde:

Arh. Inese Garoza
Būvinsp.Valdis Andersons

Sproģa 7, Umurgas pagasts, LV-4004
t.40 29531


Viļķenes pagasta būvvalde:

Arh. Inese Garoza
Būvinsp. Valdis Andesons

Dārza 1, Viļķenes pagasts, LV-4050
t.40 63142


Ainažu pilsētas ar lauku teritoriju būvvalde:

Vad.,būvinsp. Aldis Kuks
Arh. Ingūna Jekale

Parka ielā 16, Ainaži, LV-4035
t.40 43203, 4043302
fax 40 71309


Salacgrīvas pilsētas ar lauku terit., Staiceles pilsēta ar lauku terit., Salacas pagasta un Pāles pagasta būvvalde:

Vad. būvinsp.Artis Ukass
Arh. Gundega Ķigule

Smilšu ielā 5, Salacgrīva, LV-4033
t.4071997, fax 4071983


Skultes pagasta būvvalde:

Vad.arh. Ilgvars Salmanis
Būvinsp.Ivars Līsmanis

“Mandagas”, Skulte, LV-4025
t. 4065151, fax.40 65278


Liepupes pagasta būvvalde:

Vad.arh. Ivars Lismanis

Dunte, Liepupes pag., LV-4024
t. 4020303, fax 4023928

 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote or ReģistrētiesMenu: