allconstructions.com [ Lithuania (LT), Latvia (RU), Poland (PL), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info) | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Plānošana

Plānošana

2010-05-03   Aizsargjoslu likums 11.03.1997

Aizsargjoslu likums  vairāk »

2007-02-13   Ekspluatācijas aizsargjoslu noteikšanas metodika gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem 10.10.06

Ekspluatācijas aizsargjoslu noteikšanas metodika gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem   vairāk »

2007-02-13   Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi 19.10.04

Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi  vairāk »

2007-02-13   Reģionālās attīstības likums 21.03.02

Reģionālās attīstības likums  vairāk »

2007-02-13   Teritorijas plānošanas likums 22.05.02

Teritorijas plānošanas likums  vairāk »


Menu: