allconstructions.com [ Lithuania (LT), Latvia (RU), Poland (PL), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info) | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Citi noteikumi

Citi noteikumi

2007-02-13   Noteikumi par arhitektu izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu 12.07.05

Noteikumi par arhitektu izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu   vairāk »

2007-02-13   Noteikumi par vienoto ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēmu 16.06.98

Noteikumi par vienoto ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēmu  vairāk »

2007-02-13   Izglītības programmu minimālās prasības arhitekta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai 21.05.02

Izglītības programmu minimālās prasības arhitekta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai  vairāk »

2007-02-13   Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas nolikums 09.11.04

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas nolikums  vairāk »

2007-02-13   Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu 26.08.03

Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu  vairāk »

2007-02-13   Darba aizsardzības likums 20.06.01

Darba aizsardzības likums  vairāk »

2007-02-13   Likums par atbildību par preces un pakalpojuma trūkumiem 20.06.00

Likums par atbildību par preces un pakalpojuma trūkumiem  vairāk »

2007-02-13   Preču un pakalpojumu drošuma likums 17.04.00

Preču un pakalpojumu drošuma likums  vairāk »

2007-02-13   Patērētāju tiesību aizsardzības likums 18.03.99

Patērētāju tiesību aizsardzības likums  vairāk »

2007-02-13   Standartizācijas likums 14.10.98

Standartizācijas likums  vairāk »

2007-02-13   Par atbilstības novērtēšanu 08.08.96

Par atbilstības novērtēšanu  vairāk »

2007-02-13   Par kultūras pieminekļu aizsardzību 12.02.92

Par kultūras pieminekļu aizsardzību  vairāk »


Menu: