allconstructions.com [ Lithuania (LT), Latvia (RU), Poland (PL), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info) | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Atjaunots: 2013-11-25 14:34   Comments: 0   Views: 47  

Darba aizsardzības sistēma
Drukāts 2013-11-24 10:57

Company:DARBA DROŠĪBAS CENTRS SIA
Adrese:Artilērijas 2/4-2
Atrašanās vieta:Rīga
Tālrunis:+371-67274712
Fakss:+371-67274713
Mob. tālrunis:
E-pasts:ddc @ osh.lv
Mājas lapa:www.osh.lv
Darba laiks:
All company products

SIA “DARBA DROŠĪBAS CENTRS” speciālistu pierdze un piedāvāto pakalpojumu arsenāls pilnībā var nodrošināt praktiski jebkura uzņēmuma vajadzības darba aizsardzības jomā visīsakajos termiņos.

Ja rodas nepieciešamība izmantot darba aizsradzības ārpakalpojumus, atsūtiet mums e-pastu ar Jūs interesējošiem jautājumiem.

Mūsu speciālists sazināsies ar Jums lai pārrunātu detaļas par vēlamo pakalpojumu, jo Jūsu uzņēmums tāpat kā citi ir unikāls ar savu struktūru, darba kultūru, tradīcijām un nevarēsim sagatavot piedāvājumu savstapēji nekonsultējoties. Pēc pakalpojuma apjoma saskaņošanas sagatavosim piedāvājumu vai pakalpojumu sniegšanas līgumu sadarbības uzsākšanai.

Informācija telefoniski: 29471663(Artūrs)

MĒS PIEDĀVĀJAM :

 • Darba aizsardzības procesu (sistēmas) sakārtošanu uzņēmumā
 • Uzņēmumam nepieciešamās darba aizsardzības dokumentācijas sagatavošanu
 • Darba vides risku novērtēšanu
 • Prenentīvo pasākumu noteikšanu neatbilstību novēršanai darba aizsardzībā
 • Darba aizsardzības koordinatora pienākumu izpildi būvobjektos, tai skaitā dalībai konkursos
 • Darba aizsardzības plānu izstrādi būvobjektiem.
 • Par darba aizsardzības pasākumu īstenošanu atbildīgo personu(struktūrvienību vadītāji, darbu vadītāji, meistari, brigadieri, maiņu vecākie u.c.) apmācību un konsultēšanu
 • Darbu izpildītāju Apmācību
 • Darbinieku instruēšanu
 • Noteikto darba aizsardzības pasākumu izpildes kontroli uzņēmumā, būvobjektā
 • Darba aizsardzības auditu uzņēmumā
 • Pārstāvniecību darba aizsardzību kontrolējošās Valsts insitūcijās
 • Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanu
 • Konsultācijas darba aizsardzības un arodveselības jautājumos
 • Obligāto veselības pārbaužu organizēšanu
 • Darba vides laboratorikso mērījumu organizēšanu
 • Darba aizsardzības instrukcijas
 • Instruktāžu reģistrācijas žurnālus
 • Veidlapas, reģistrus veikto darba aizsardzības pasākumu dokumentēšanai
 • Drošības zīmes, uzlīmes, to izgatavošanu un piegādi

Izstrādājam:

 • Evakuācijas plānus objektiem
 • Rīcības plānus ugunsgēka gadījumos
 • Instrukcijas ugunsdrošībā
VEICAM:
 • Atbildīgo personu par ugunsdrošību Apmācību
 • Ugunsdzēšamo aparātu piegādi unuzstādīšanu
 • Ugunsdrošības zīmju piegādi un izvietošanu
 • Darbinieku instruēšanu ugunsdrošībā

Kategorijas: Darba drošība un ugunsdrošība


Menu:
 
 
Tēmai atbilstošie uzņēmumi katalogā:

1 2 3 4 5 6

DARBA DROŠĪBAS CENTRS SIA

Darba drošības kursi, ēku sertifikācija Artilērijas 2/4-2, Rīga
Tālrunis:+371-67274712, E-pasts:[email protected]

1 2 3 4 5 6