allconstructions.com [ Lithuania (LT), Latvia (RU), Poland (PL), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info) | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Atjaunots: 2012-11-13 17:39   Comments: 0   Views: 158  

Darba aizsardzības instruktāžas žurnāls
Drukāts 2012-11-13 10:49

Company:DARBA DROŠĪBAS CENTRS SIA
Adrese:Artilērijas 2/4-2
Atrašanās vieta:Rīga
Tālrunis:+371-67274712
Fakss:+371-67274713
Mob. tālrunis:
E-pasts:ddc @ osh.lv
Mājas lapa:www.osh.lv
Darba laiks:
All company products

MK NOTEIKUMOS PAREDZĒTĀS

”Obligātās veselības pārbaudes karte”- 3. pielikums Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumiem Nr. 219.”Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude”

”Akts par nelaimes gadījumu darbā” – 1.pielikumsMinistru kabineta2009.gada 25.augusta noteikumiem Nr.950.”Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība”.

”Izziņa par veselības traucējumu smaguma pakāpi nelaimes gadījumā cietušajam nodarbinātajam vai citai personai, kura pakļauta apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem vai arodslimībām” – 2.pielikumsMinistru kabineta2009.gada 25.augusta noteikumiem Nr.950. “Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība”.

”Nelaimes gadījumu darbā uzskaites žurnāls”- 8.pielikumsMinistru kabineta2009.gada 25.augusta noteikumiem Nr.950.”Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība”.

”Paziņojums par darba devēja zaudējumiem sakarā ar nelaimes gadījumu darbā” – 7.pielikumsMinistru kabineta2009.gada 25.augusta noteikumiem Nr.950. “Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība”.

”Pieprasījums izvērtēt nelaimes gadījumā darbā cietušā nāves iespējamo saistību ar darba apstākļiem un darba vides riska faktoru ietekmi” – 9.pielikumsMinistru kabineta2009.gada 25.augusta noteikumiem Nr.950. “Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība”.

“Darba vietas vai darba veida pārbaude un tajā esošo darba vides faktoru noteikšana un to novērtēšana” – 1.pielikums Ministru kabineta 2007.gada 2.oktobra noteikumiem Nr.660.”Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība”.

”Norīkojums ugunsbīstamā darba veikšanai” – 13.pielikums Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumiem Nr.82. ” Ugunsdrošības noteikumi”.

”Norīkojums darbam ar pacēlāju elektropārvades līniju aizsargjoslā” – 2.pielikums Ministru kabineta 2010.gada 16.februāra noteikumiem Nr.137 “Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehniskās uzraudzības kārtība”.

”Norīkojums darbam ar kravas celtni paaugstinātas bīstamības apstākļos” – 2.pielikums Ministru kabineta 2010.gada 9.februāra noteikumiem Nr.113.”Kravas celtņu tehniskās uzraudzības kārtība”.

”Darba vides riski, kuru novēršanai lietojami aizsardzības līdzekļi” - 2.pielikums Ministru kabineta 2002.gada 20.augusta noteikumiem Nr.372 “Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus”.

 


Kategorijas: Darba drošība un ugunsdrošība


Menu:
 
 
Tēmai atbilstošie uzņēmumi katalogā:

1 2 3 4 5 6

DARBA DROŠĪBAS CENTRS SIA

Darba drošības kursi, ēku sertifikācija Artilērijas 2/4-2, Rīga
Tālrunis:+371-67274712, E-pasts:[email protected]

1 2 3 4 5 6