allconstructions.com [ Lithuania (LT), Latvia (RU), Poland (PL), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info) | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Atjaunots: 2011-07-06 06:58   Comments: 0   Views: 300  

Darba aizsardzība
Drukāts 2010-05-20 13:55

Company:DARBA DROŠĪBAS CENTRS SIA
Adrese:Artilērijas 2/4-2
Atrašanās vieta:Rīga
Tālrunis:+371-67274712
Fakss:+371-67274713
Mob. tālrunis:
E-pasts:ddc @ osh.lv
Mājas lapa:www.osh.lv
Darba laiks:
All company products

    "DARBA DROŠĪBAS CENTRS" SIA, kompetenta institūcija darba aizsardzības jautājumos, var nodrošināt visu normatīvajos aktos noteikto, konkrētam uzņēmumam/iestādei nepieciešamo darba aizsardzības pasākumu izpildi, uzņēmuma pārstāvniecību darba aizsardzībā, darba aizsardzības sistēmas/procesu sakārtošanu un to turpmāko uzraudzību. Protams, viens no sadarbības būtiskākajiem kritērijiem ir  izmaksas. Pieskaroties izmaksu tēmai, nedrīkst aizmirst spēkā esošās LR administratīvo pārkāpumu kodeksa normas (sk. grozījumi APK), kā arī zaudējumu risku darba ražīguma/efektivitātes zuduma vai nevēlama gadījuma iestāšanās rezultātā, tā kā nedarīt neko nerekomendējam.

        Kā rīkoties, piesaistīt lielu pakalpojuma apjomu vai tikai tos pakalpojumus, kurus ekonomiski un funkcionāli ir lietderīgi uzticēt profesionāļiem - tas paliek katra uzņēmuma/iestādes kompetencē. Tā kā uzņēmumi/iestādes, to tradīcijas, darba specifika un organizatoriskā struktūra ir dažādas, pirms sadarbības uzsākšanas mēs vienmēr piedāvājam izskatīt vairākus  sadarbības variantus, un uzņēmums/iestāde izvēlas optimālāko sadarbības modeli gan izmaksu, gan funkcionālajā ziņā. Praksē būtisks izmaksu samazinājums, saglabājot darba aizsardzības sistēmas/procesu nepārtrauktu darbību, tiek panākts optimāli sadalot pienākumus starp uzņēmuma darbiniekiem un ārpakalpojuma sniedzēju. Izmaksu samazinājumu veido:

- izvēloties darba aizsardzības jomu uzticēt kompetentai institūcijai darba aizsardzībā, uzņēmumam nav nepieciešams nodarbināt savu darba aizsardzības speciālistu, vai speciālistus, ja uzņēmumā strādā vairāk kā 50 nodarbināto. Šāds darba aizsardzības nodrošināšanas modelis ir optimāls arī uzņēmumiem, kuriem saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 8.februāra noteikumiem Nr.99 „Noteikumi par komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju"  kompetentas institūcijas piesaistīšana ir obligāta:
- lielu daļu no regulāriem, tai skaitā tehniskas dabas, darba aizsardzības pasākumiem var veikt uzņemuma darbinieki/speciālisti, tādā veidā samazinot ārpakalpojuma sniedzēja darba apjomu.

 

o6fslvcar052ylcatlg1q1ca1rkrg5capnz38vcac0o1j2cam783okcazdf2hycas6wsikcadf1bfpcajgo3fecau6x0fcca4f81mpca5aolnccasyivaicax5qeh7carzd4mzcaixkeuicaj4a9fhcazt97022    MĒS PIEDĀVĀJAM *

 • Darba aizsardzības procesu(sistēmas) sakārtošanu uzņēmumā 
 • Uzņēmumam nepieciešamās darba aizsardzības dokumentācijas sagatavošanu
 • Darba vides risku novērtēšanu
 • Prenentīvo pasākumu noteikšanu neatbilstību novēršanai darba aizsardzībā
 • Darba aizsardzības koordinatora pienākumu izpildi būvobjektos, tai skaitā dalībai konkursos
 • Darba aizsardzības plānu izstrādi būvobjektiem.
 • Par darba aizsardzības pasākumu īstenošanu atbildīgo personu(struktūrvienību vadītāji, darbu vadītāji, meistari, brigadieri, maiņu vecākie u.c.) apmācību un konsultēšanu
 • Darbu izpildītāju Apmācību
 • Darbinieku instruēšanu
 • Noteikto darba aizsardzības pasākumu izpildes kontroli uzņēmumā, būvobjektā
 • Darba aizsardzības auditu uzņēmumā
 • Pārstāvniecību darba aizsardzību kontrolējošās Valsts institūcijās
 • Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanu
 • Konsultācijas darba aizsardzības un arodveselības jautājumos
 • Obligāto veselības pārbaužu organizēšanu
 • Darba vides laboratorikso mērījumu organizēšanu
 • Darba aizsardzības instrukcijas
 • Instruktāžu reģistrācijas žurnālus
 • Veidlapas, reģistrus veikto darba aizsardzības pasākumu dokumentēšanai
 • Drošības zīmes, uzlīmes, to izgatavošanu un piegādi

*gan sadabības ietvaros, gan kā katrs atsevišķs pakalpojums

 9ddvkjca08cuqicasdiu5vca0gszzkcax0qgdfcacr0ouecahyaw17caprq8w3ca2fnkabcaoahh3icaljo96nca4vowiucabfiz5ucaegzoitca89rtbscag44bslca3c4nx5caz0q0hoca8g6boocaw338ck Detalizētāk par pakalpojumiem un to izmaksām Jums informāciju sniegs Artūrs Neimanis, 29471663, [email protected]

 

 


Kategorijas: Darba drošība un ugunsdrošība
Menu:
 
 
Tēmai atbilstošie uzņēmumi katalogā:

1 2 3 4 5 6

DARBA DROŠĪBAS CENTRS SIA

Darba drošības kursi, ēku sertifikācija Artilērijas 2/4-2, Rīga
Tālrunis:+371-67274712, E-pasts:[email protected]

1 2 3 4 5 6