allconstructions.com [ Lithuania (LT), Latvia (RU), Poland (PL), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info) | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Par Latvijas Būvniecības padomi 09.07.03

Comments: 0   Views : 245

Par Latvijas Būvniecības padomi 09.07.03
Drukāts 2007-02-13 12:12  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

 

spēkā esošs no 09.07.2003

Publicēts:Vēstnesis 104 11.07.2003

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS

09.07.2003

Rīkojums nr. 434

Rīgā

Par Latvijas Būvniecības padomi


 
   Grozījumi: MK 03.12.2003. rīk. nr.746 (L.V., 5.dec., nr.172)
              MK 17.11.2004. rīk. nr.887 (L.V., 23.nov., nr.185)
              MK 23.02.2005. rīk. nr.111 (L.V., 25.febr., nr.33)
 

                                                                                     (prot. Nr.39  18.§)

1. Saskaņā ar Būvniecības likuma 5.pantu izveidot Latvijas Būvniecības padomi šādā sastāvā:

Padomes priekšsēdētājs

A.K.Kariņš         - ekonomikas ministrs

Padomes priekšsēdētāja vietnieki:

R.Vējonis            - vides ministrs

Padomes locekļi:

S.Baltiņa           - Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības departamenta direktore

J.Dambis          - Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vadītājs

J.Ekmanis         - Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis

V.Gēme            - Vides ministrijas valsts sekretāra vietniece, Investīciju departamenta direktore

D.Gulbe           - Finanšu ministrijas Tautsaimniecības analīzes un fiskālās politikas departamenta direktore

R.Gultnieks      - Latvijas Būvinspektoru un būvuzraugu asociācijas prezidents

G.Grīsle           - Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta Epidemioloģiskās drošības, pārtikas un uztura nodaļas vadītāja vietniece

A.Herings         - Latvijas Pašvaldību savienības Tehnisko problēmu komitejas priekšsēdētājs

K.Kadiķis         - Latvijas Ceļinieku asociācijas valdes priekšsēdētājs

I.Kjahjare         - Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Telpiskās plānošanas departamenta direktore

A.Korjakins      - Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultātes asociētais profesors

J.Krakops         - Izglītības un zinātnes ministrijas Informātikas un saimnieciskās vadības departamenta direktors

A.Krēsliņš        - Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības viceprezidents

Z.Magone        - Latvijas Inženierkonsultantu asociācijas pārstāvis

I.Pilmanis         - Ekonomikas ministrijas Būvniecības departamenta direktors

J.Poga              - Latvijas Arhitektu savienības priekšsēdētājs

V.Puriņš           - Latvijas Būvnieku asociācijas prezidents

J.Reisons          - Latvijas Būvmateriālu ražotāju asociācijas prezidents

U.Rekners        - Tehnisko ekspertu asociācijas pārstāvis

P.Romāns         - Satiksmes ministrijas Stratēģiskās plānošanas departamenta direktora vietnieks

J.Skujāns          - Latvijas Lauksaimniecības universitātes rektors

M.Straume        - Latvijas Būvinženieru savienības valdes priekšsēdētājs

M.Tomsone      - Latvijas Celtnieku arodbiedrības priekšsēdētāja

J.Vēveris           - Latvijas Būvmateriālu tirgotāju asociācijas valdes loceklis

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 03.12.2003. rīkojumu nr.746, MK 17.11.2004. rīkojumu nr.887 un MK 23.02.2005. rīkojumu nr.111)

2. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2001.gada 20.septembra rīkojumu Nr.464 "Par Latvijas Būvniecības padomi" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 136.nr.).

Ministru prezidents                                                     E.Repše

Ekonomikas ministrs                                                   J.Lujāns 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote or ReģistrētiesMenu: