allconstructions.com [ Lithuania (LT), Latvia (RU), Poland (PL), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info) | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Siltas grīdas

Comments: 0   Views : 712

Siltas grīdas
Drukāts 1996-01-01 02:00  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0
Šterns Hugo Bruno, Praktiskā grāmata, 1996

Vāku zīmējusi Ligita Caune. Autors centies aplūkot privāto ģimenes māju grīdu konstrukcijas, pamatojoties uz zinātniski tehniskām atziņām, kā arī izmantojot ilggadīgā praksē gūtās atziņas. Grāmatā aplūkotas gan pagrabstāva, gan pirmā stāva, gan starpstāvu (koka, betona, mozaīkas, ksilolita un plāksnīšu seguma, linoleja, kā arī sanitārā mezgla, pašizlīdzinošās u.c.) grīdu konstrukcijas. Liela vērība veltīta ne tikai jaunu, bet jau esošu grīdu siltināšanai ar dažādiem polimēra materiāliem, kā arī grīdu remontam. Liela vērība veltīta ārzemēs lietotām privāto ģimenes māju centralizētām grīdu apsildes konstrukcijām ar: grīdā iebūvētām plastmasas karstūdens caurulēm; grīdā iebūvētiem elektriskajiem sildkabeļiem; grīdā iemontētām speciālām ar elektrisko enerģiju apsildāmām plastmasas plēvēm; pazemes bezmaksas siltuma enerģijas izmantošanai automātiskai siltu grīdu konstrukcijās un šādu siltu grīdu popularizēšanai Latvijā, tādejādi radot ne tikai siltumenerģijas ekonomiju, bet arī higiēniskus apstākļus mūsdienu dzīvoklī. Grāmata bagātīgi ilustrēta ar tehniskiem zīmējumiem, kas sekmēs labāku teksta izpratni. Tā domāta jaunu privāto ģimenes māju būvētājiem, esošu ģimenes māju grīdu pārbūvētājiem, kā arī tiem, kuri vēlas siltu grīdu izbūvēt tikai vienā vai dažās istabās, gan jaunā, gan esošā dzīvojamā mājā. Grāmatas vidējā daļā, krāsaino attēlu pielikumā, akcentēti siltu grīdu konstrukciju segumi.

Pieejama:
Jāņa Rozes apgāds/grāmatnīcas
Latvijas Nacionālā Bibliotēka
Praktiskā grāmata
 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote or ReģistrētiesMenu:
 
 
Arhitektūras, celtniecības un interjera grāmatas