allconstructions.com [ Lithuania (LT), Latvia (RU), Poland (PL), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info) | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Betonēsim un mūrēsim paši

Comments: 0   Views : 540

Betonēsim un mūrēsim paši
Drukāts 2001-01-01 02:00  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0
Šterns Hugo Bruno, Praktiskā Grāmata, 2001

Grāmatā autors centies atbildēt uz jautājumiem, kas izvirzās mūrēšanas un betonēšanas darbu procesā, kā arī sniegt padomus, kā labot kļūdas un kā turpmākā betonēšanas un mūrēšanas darbā tās nepieļaut. Betonēšanas un mūrēšanas darbu teicama kvalitāte atkarība no betonētāja vai mūrnieka iepriekšējās sagatavotības pakāpes un prakses iemaņām. Kļūdas, kas rodas betonēšanas un mūrēšanas darbos, galvenokārt ir nepareiza tehnoloģiskā procesa sekas. Grāmata domāta tiem centīgajiem, gribošajiem un varošajiem pašbūvētājiem, kas nebūdami ne bagātnieki, nedz arī celtniecības darbu speciālisti, tomēr vēlas radoši strādāt. Vāku veidojusi Laura Akmane.
Pieejama:
Praktiskā Grāmata
Jāņa Rozes apgāds/grāmatnīcas
Latvijas Nacionālā Bibliotēka
 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote or ReģistrētiesMenu:
 
 
Arhitektūras, celtniecības un interjera grāmatas