allconstructions.com [ Lithuania (LT), Latvia (RU), Poland (PL), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info) | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Materiālmācība galdniekiem

Comments: 0   Views : 632

Materiālmācība galdniekiem
Drukāts 2004-01-01 02:00  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0
Grīnberga Maija, Nordik, 2004

Testi, uzdevumi, krustvārdu mīklas. Mācību līdzeklī sagatavoti 697 jautājumi par 11 tematiem, un uz katru no tiem doti 4 iespējamo atbilžu varianti. Pareiza atbilde uz jautājumu ir tikai viena. Turklāt atsevišķu apakšnodaļu un nodaļu beigās ievietoti 52 uzdevumi un 42 krustvārdu mīklas, kuras var izmantot gan zināšanu pārbaudei un atkārtošanai, gan arī starppriekšmetu saiknes nostiprināšanai (piemēram, materiālmācība - matemātika, materiālmācība - tehnoloģija un prakse u.c.). Pareizās atbildes uz testu jautājumiem, uzdevumiem un krustvārdu mīklām ir norādītas šā izdevuma katras nodaļas vai apakšnodaļas beigās. Mākslinieks Tomass Folks.

Pieejama:
Jāņa Rozes apgāds/grāmatnīcas
Latvijas Nacionālā Bibliotēka
Nordik




 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote or Reģistrēties



Menu:
 
 
Arhitektūras, celtniecības un interjera grāmatas