allconstructions.com [ Lithuania (LT), Latvia (RU), Poland (PL), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info) | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Apmetēja darbi

Comments: 0   Views : 397

Apmetēja darbi
Drukāts 2000-01-01 02:00  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0
Šenberga Andra, Jumava, 2000

Grāmatā dots ieskats apdares būvdarbu izpildes gaitā, kā arī darba drošības jautājumos. Autore iepazīstina ar mūsdienīgiem apmešanas darbu izpildes principiem, kā arī izmantojamiem instrumentiem un ierīcēm. Grāmatā sniegtas tehnoloģiskā procesa raksturīgākās problēmas un to risinājuma varianti. Mācību līdzeklis paredzēts apdares darbu tehnoloģijas apguvei profesionāli izglītojošo skolu audzēkņiem, kas apgūst apmetēja vai būvnieka profesiju. Tā noderēs arī profesionāļiem meistarības paaugstināšanai. Mākslinieks Jānis Jaunarājs.

Pieejama:
Apgāds Jumava
Jāņa Rozes apgāds/grāmatnīcas
Apgāds Zvaigzne ABC
 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote or ReģistrētiesMenu:
 
 
Arhitektūras, celtniecības un interjera grāmatas