allconstructions.com [ Lithuania (LT), Latvia (RU), Poland (PL), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info) | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Remontdarbi savrupnamā

Comments: 0   Views : 134

Remontdarbi savrupnamā
Drukāts 2001-01-01 02:00  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0
Šterns Hugo Bruno, Praktiskā grāmata, 2001

Grāmatā autors izmantojis savu ilggadīgo gan teorētisko, gan praktisko pieredzi, studējot LVU Arhitektūras fakultātē un strādājot projektēšanas institūtos, dažādās būvfirmās, savus personīgos savrupnamus būvējot, kā arī sadarbojoties ar Latvijas un ārvalstu celtniecības speciālistiem, praktiķiem, tādējādi gūstot pašu jaunāko informāciju savrupnamu būvniecībā. Autors cer, ka grāmatā aplūkotās tēmas palīdzēs novērst trūkumus jau uzcelto un topošo savrupnamu konstrukcijās. Šī grāmata domāta tiem savrupnamu saimniekiem, kas nav būvdarbu speciālisti, taču vēlas savu namu remontēt vai rekonstruēt paši. Vāku veidojusi māksliniece Laura Akmane.

Pieejama:
Jāņa Rozes apgāds/grāmatnīcas
Latvijas Nacionālā Bibliotēka
Praktiskā Grāmata
 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote or ReģistrētiesMenu:
 
 
Arhitektūras, celtniecības un interjera grāmatas